Cabacés

Parròquia La Nativitat de Maria

Habitants: 326 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Major, 49
Telèfon: Vegeu La Bisbal de Falset
Rector: Rev. Carlos Rambla Beltrán

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius17:30h (català)18:00h (català)