Cabacés

Parròquia La Nativitat de Maria

Habitants: 304 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Major, 49
Telèfon: vegeu Ascó
Rector: Rev. Emilio Vives Vives

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius17:30h18:00h
X