Cabacés

Parròquia La Nativitat de Maria

Habitants: 326 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Major, 49
Telèfon: vegeu Ascó
Rector: Rev. Emilio Vives Vives

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius17:30h18:00h