Benifallet

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 739 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Marcel·lí Domingo, 1
Telèfon: veure Rasquera
Rector: Rev. Joan Manel Bajo Llauradó

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.30h10.30h
X