Benifallet

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 703 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Marcel·lí Domingo, 1
Telèfon: veure Rasquera
Rector: Rev. Joan Manel Bajo Llauradó
Diaca: Mn. Llorenç Callau Borràs

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.30h10.30h