Benicarló – Santa Maria del Mar

Parròquia Santa Maria del Mar

Habitants: 6.960 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Cabanes, s/n
Telèfon:  964.470.867
Rector: Rev. Joan Baptista Andrés Vellón
Vicari: Rev. Gerard Reverté Escrihuela
Diaca: Mn. José Manuel Moreno Aznar

Horari de Misses

DiesHivernEstiu

(d’octubre a pasqua)(de pasqua a octubre)
Feiners9.30h9.30h
Dissabtes i vigilia de festius18.00h18.00h
Diumenges i festius11.00h
11.00h
X