Benicarló – Santa Maria del Mar

Parròquia Santa Maria del Mar

Habitants: 6.645 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Cabanes, s/n
Telèfon: 964.460.420
Rector: Rev. Antonio Jurado García
Diaca: Mn. José Manuel Moreno Aznar

Horari de Misses

DiesHivernEstiu

(d’octubre a pasqua)(de pasqua a octubre)
Feiners19.00h19.30h
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius11.30h
19.00h
11.30h
19.30h