Beat Tobies (Francisco) Borras Romeu

Religiós i Màrtir

Va naixer en Sant Jordi, Castelló, el 14 d’abril de 1861. Religiós de l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu. Martiritzat en Vinaros durant la persecució religiosa (1937).

Va rebre la palma del martiri en València, l’11 de febrer de 1936.

El 25 d’octubre de 1992 fou beatificat pel Papa Joan Pau II, juntament amb altres 70 companys, tots ells Religiosos de l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu.

X