Batea

Parròquia Sant Miquel

Habitants: 1.975 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Església, 14
Telèfon: 977.430.035
Rector: Rev. Julià Escudé Casadó

En cas d’haver un funeral entre setmana es suspèn la Missa de la tarda

DiesHivernEstiu
Feiners dimarts i dijous 10.30h

dilluns, dimecres i divendres, 19.00h.

dimarts i dijous 10.30h

dilluns, dimecres i divendres, 19.00h.

Dissabtes i vigilia de festius20.00h20.00h
Diumenges i festius 11.00h11.00h