Ballestar

Parròquia El Salvador

Habitants: 35 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: 977.713.257
Rector: Rev. Xavier Margalef Jornet

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Setmana Santa i Nadal
12.00h
Festes Majors
12.30h