Arnes

Parròquia Santa Maria Magdalena

Habitants: 474 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Casa Abadia
Telèfon: 
Rector: Rev. Alexis Keith Cañadas

DiesHivernEstiu
juliol i agost
Feiners18.00h (dc)
Dissabtes i vigilia de festius17.30h19.30h (juliol i agost no)
Diumenges i festius