L’Ampolla

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants: 3.479 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Vista Alegre, 9
Telèfon: 633 025 948
Rector: Rev. Ivan Cid Pegueroles

Consultar abans al telèfon de la parròquia

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius19.00h Celebració de la Paraula (castellà)19.30h
Diumenges i festius11.15h9.00h (castellà)
19.30h