Aldover

Parròquia La Nativitat de Maria

Habitants: 862 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça de l’Església, 1
Telèfon: 977.473.103
Rector: Rev. Willy Dibala Malembo

* Pot variar en dies concrets

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius19.00h20.00h
Diumenges i festius19.00h*19.00h*
X