Aldover

Parròquia La Nativitat de Maria

Habitants: 838 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça de l’Església, 1
Telèfon: 977.473.103
Rector: Rev. Willy Dibala Malembo

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius19.00h (català) 20.00h (català)
Diumenges i festius19.00h* (Objecte de canvis segons les circumstàncies)19.00h* (Objecte de canvis segons les circumstàncies)