Festivitat sant Cristòfol de la Todolella

Aquest any seguint la normativa per la pandèmia, el dia 10 de Juliol a la Todolella es va celebrar la festivitat de s. Cristòfol, primer es va fer una missa solemne a la parròquia i després a la plaça es van beneir el banderins i tots els cotxes que van passar, tot i la calor van passar molt de cotxes. Que s. Cristòfol ens doni la seua protecció, sobretot en els moments de conducció per la carretera i que ens ajude a ser més responsables en tot moment. I que recordem que el Crist ens acompanya en tot els moments del nostre viatge per la terra.

Mn. Gerard Reverté