CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA CELEBRA LA SEVA ASSEMBLEA GENERAL ANUAL

Càritas Diocesana de Tortosa ha celebrat la seva assemblea general ordinària anual. Presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, ha tingut lloc al saló d’actes del Seminari de Tortosa amb una bona representació dels diferents equips locals de Càritas a la diòcesi.

En aquest sentit, s’ha aprovat per unanimitat la Memòria 2020, que sota el títol de “Compartim el tresor de la caritat”, ha estat presentada pel Secretari General Agustí Adell. A la citada memòria es detallen abastament tots els programes i projectes realitzats per les 34 Càritas locals al llarg de l’any. Un any qualificat de molt difícil per la situació viscuda per la pandèmia de la COVID-19 que ens ha afectat plenament.

L’assemblea també aprovà unànimement l’auditoria de comptes corresponents a l’any 2020. Un any especial que s’han hagut de destinar molts recursos per atendre les prop de 60.000 intervencions ateses al llarg de l’any per tots els equips locals. Aquesta xifra és un nou rècord de serveis prestats a les quasi bé 9.000 persones que han trucat a les portes de Càritas el passat 2020.

Finalment, l’assemblea general escoltà les paraules de despedida del qui ha estat Director de Càritas Diocesana durant els darrers deu anys. Agustí Castell exposà lo important que ha estat per a èll l’estar acompanyat per tots els equips locals i els voluntaris en el seu caminar a Càritas Diocesana. Recordà als assistents els seus trenta anys de servei a Càritas com a voluntari i encoratjà a tots els equips de seguir treballant pel proïsme que tant ens necessita i més en aquesta situació actual que hem patit per la COVID-19.

Mons. Enrique Benavent, explicà que previ al nomenament del nou director, necessita conèixer el parer de l’assemblea sobre la persona proposada; tal com ja ha fet prèviament amb l’Equip Directiu i el Consell Diocesà de Càritas.

El Sr. Bisbe exposà les característiques que considerava que havia de tenir el nou director per tirar endavant la feina de servei a Càritas Diocesana en els propers anys.

Tot seguit l’assemblea es pronuncià unànimement a favor de la persona proposada pel Sr. Bisbe, l’actual Director de Càritas Interparroquial de Sant Carles de la Ràpita, el company Didac Rodríguez Alumbreros..

El Sr. Bisbe va cloure l’assemblea agraint el treball de Càritas Diocesana en els quasi seixanta anys de la seva fundació i avançà als delegats i consiliaris que en els propers dies procediria a formalitzar el corresponent nomenament del nou director de Càritas Diocesana de Tortosa.

Càritas Diocesana de Tortosa
Juny 2021

X