Festa de Sant Francesc Gil de Frederich

La delegació de Missions i el comerç de Tortosa van celebrar la festa del seu patró sant Francesc Gil de Frederich

Francesc Gil de Frederich nasquè a Tortosa l’any 1702. Entrà a l’orde dominicana i l’any 1727 fou ordenat sacerdot al convent dominicà de Tremp. Poc temps després va anar de missioner a Filipines i als deu anys de la seua ordenació va anar a evangelitzar a Tonquin, l’actual Vietnam, on fou empresonat. Després de vuit anys de captiveri, l’any 1745 van decapitar-lo a Hanoi (Tonquin). El canonitzà el Papa sant Joan Pau II l’any 1988. El sacerdot i poeta tortosí Tomàs Bellpuig, va escriure el drama “Sang tortosina” basat en la vida i la mort del Sant.

El diumenge, 23 de gener, la delegació diocesana de Missions, conjuntament amb l’Associació Gil de Frederich dels comerciants de Tortosa, van celebrar la festa religiosa del seu patró. A les 11 h. el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, celebrà l’Eucaristia a l’altar major de la Catedral i va concelebrar Mn. Josep Ma Membrado, rector de la parròquia del Sant Crist de la Catedral.

S’inicià la celebració amb el cant: “Cantem germans”. El Sr. Bisbe saludà els fidels amb aquestes paraules: Celebrem l’Eucaristia i diverses circumstàncies ens apleguen al voltant de l’altar. Avui és la festa del sant tortosí Francesc Gil de Frederich. També és un dia de pregària per la unitat de totes les esglésies i el Papa Francesc ens diu que hem de prendre consciència del significat que té la Paraula de Déu. Arribat el moment de les lectures es proclamaren les pròpies del diumenge III de durant l’any. La 1ª  del llibre de Nehemies (Ne 8, 2-4a. 5-6, 8-10). El Salm responsorial 18: “Les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida”. La 2ª  lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 12, 12-30). Mn. Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 1, 1-4; 4, 14-21).

El Sr. Bisbe començà l’homilia saludant el rector de la parròquia del Sant Crist de la catedral, Mn. Membrado, Associació Gil de Frederich dels comerciants de Tortosa, Delegació diocesana de Missions, germans i germanes tots en el Senyor. Avui celebrem la Paraula de Déu que ha de ser llum per a la nostra vida. Al llarg del dia escoltem moltes paraules; unes ens fan patir i ens treuen la son, en canvi altres donen pau al nostre cor.  Hem escoltat  la Paraula de Déu en l’Evangeli que acabem de proclamar. Jesús va anar a la Sinagoga i s’aixecà a llegir el llibre del profeta Isaïes: “L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit per portar la bona nova als desvalguts, m’ha enviat a portar als captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertat als oprimits i a proclamar l’any de gràcia del Senyor”. En tota la història de la humanitat, la Paraula de Déu és paraula de vida. Torna la vista als cecs, als captius la llibertat… És molt bonic que aquesta Paraula no ha deixat mai de ser anunciada per tot el món, i sempre hi ha hagut missioners que l’han donada a conèixer. És la Paraula que més necessita la humanitat.

Així va actuar sant Francesc Gil de Frederich, proclamant la Paraula de Déu, sabent que el món la necessitava. Quan una persona està convençuda de la necessitat que té la gent d’aquesta Paraula, és capaç de donar-ho tot; i això va fer sant Francesc Gil de Frederich, oferir-se i fer-se missioner perquè la seua vida es mantingués al servei de la Paraula, arribant a donar la vida pel Senyor fins a l’extrem, el martiri. Quan ja estava a la presó, va escriure una carta als seus superiors explicant-los les febleses que experimentava. Però per damunt de tot, el gran amor al Senyor i a la Mare de Déu. També celebrem la unitat de les esglésies. Que tota la humanitat arribe a ser una família de fills de Déu i una família de germans. Què bonic seria! En les famílies sempre hi ha persones diferents i no hi ha mai dues persones iguals, però si l’amor és autèntic, se superen totes les diferències i arriben a convertir-se en més unió. Això també passa en l’Església; no tots tenim la mateixa manera de pensar, però tots creiem en Crist i tots hem de pensar que el meu germà en la fe és tan germà com jo. Tots i cadascú de nosaltres, com a membres de la mateixa família, hem d’imitar en la nostra vida l’exemple dels missioners: Complir la Paraula de Déu i treballar per un món més just. Que Sant Francesc Gil de Federich ens ajude a viure amb més intensitat la nostra vida de fills de Déu. Que així sigue.

Un membre de la delegació de Missions va fer les pregàries: Pel papa Francesc, pel nostre bisbe, Emrique, pel retorn dels qui s’han allunyat de l’Església catòlica, per la situació en què viuen molts xiquests i xiquetes, pels missioners i missioneres i pels qui ens trobem avui reunits per celebrar la festa de sant Francesc Gil de Federich.

Després de la benedicció final, el Sr..Bisbe ens acomiadà amb aquestes paraules: Amb l’alegria del Senyor, podeu anar-vos-en en pau. S’acabà la celebració cantant l’himne de la Mare de Déu de la Cinta.

Delegació de Missions

X