Exercicis Espirituals

La Delegació del Clergat va proposar celebrar els exercicis espirituals, donada la situació de pandèmia, en dos tandes. Una a la zona catalana, del dia 1 al 5 de març a la parròquia dels Àngels a Tortosa i l’altra a la zona valenciana, del dia 8 al 12 a la parròquia de Sant Pere a Benicarló. El nostre senyor Bisbe ens va dirigir les dos meditacions matinals intercalades amb l’Adoració Eucarística diària.

Prenent com a punt de referencia els Exercicis Ignasians il·luminats per textos evangèlics, el predicador va introduir els participants en la veritat de la seva vida per conformar-la segons Déu i la seva Paraula en el camí de la conversió. La Quaresma és el temps de la veritat que per la força de la Paraula de Deú  jutja les nostres accions, paraules i actituds.

Els exercicis són moments de gràcia per enfortir la vida presbiteral en el servei fidel, constant i joiós, fent memòria del dia de la nostra ordenació en la que se´ns va dir lliurant-nos la patena i el calze: “Pensa sempre el que faràs, reprodueix en tu el que commemoraràs, i conforma la teva vida al misteri de la creu del Senyor”.

Jesús s´ha fet camí i contemplant els misteris de la seva vida “como si presente me hallare” ens invita a acompanyar-lo  amb un vida senzilla i humil que ens fa lliures davant de les coses, de les persones i de les circumstàncies i d´eixa manera tenir una vida sacerdotal sana.

Agrair el regal de Jesús, d´haver conegut el Senyor i tenir-lo com a  fonament últim de la nostra vida sacerdotal vivint-la  des de les Benaurances que són el retrat interior, el seu cor.

El misteri de la creu es fa present en la vida sacerdotal i acceptant-la es converteix en moment de gràcia que  renova  el nostre lliurament perquè eucaristia i creu formen una unitat que porta a la Pasqua. I la Pasqua dona sentit a tot el que som i fem.

Hem viscuts uns dies intensos, acompanyats per l’experiència ignasiana del gran espeleòleg de l’ànima que cerca i troba Déu i per  la paraula càlida, interrogant i suggerent del predicador.

Mn. Carlos García

X