Reunió del nou Consell de Presbiteri

Dilluns 14 de març ha tingut lloc al Seminari la Reunió ordinària del recentment constituït nou Consell de Presbiteri. A les 11 h vam començar amb el Rés de l’hora de Tèrcia i seguidament el Secretari llegí l’Acta de la Reunió del 3 de febrer, ja enviada als Consellers.

Seguint l’Ordre del Dia i responent al qüestionari específic del “FEM MEMÒRIA SINODAL” es dialogà obertament sobre les experiències del caminar junts amb les seves alegries i dificultats. Des del realisme en reconèixer les dificultats de l’autèntica sinodalitat, es subratllà la profunda alegria del camí sinodal viscut fa anys en el Sínode Diocesà i en el dinamisme del Moviment Diocesà de Joves, o més actualment en el treball de Caritas.

Bona part del diàleg posterior l’acaparà el greu problema de la invasió d’Ucraïna amb la conseqüència dels nombrosos refugiats que busquen acollida. Es tracta d’una acció caritativa que s’ha de fer des de la més estricta legalitat. Càritas Diocesana recorda els criteris fonamentals a seguir en coordinació amb Creu Roja i l’Ajuntament que són en definitiva els organismes responsables.

El Bisbat proposarà d’oferir algunes Cases Rectorals desocupades perquè s’hi puguin acollir refugiats amb les degudes condicions reconegudes pel seu Ajuntament.

El Vicari General informà de la Inauguració i Benedicció de la Restauració de la façana principal de la Catedral el proper dissabte 7 de maig al matí, presidida pel Nunci de Sa Santedat a Espanya, Mons. Bernardito Auza. Es vol que sigui un esdeveniment realment diocesà amb presència dels mossens i també laics representants de les Parròquies de tota la Diòcesi.

José-Luis Arín Roig
Vicari General

X