ESCOLTAR, DISCERNIR, VIURE LA CRIDA DEL SENYOR 22-04-2018

Fa 55 anys el Beat Pau VI va determinar que el quart diumenge de pasqua, en el qual escoltem les paraules en les que Jesús es presenta ell mateix com el Bon Pastor, se celebre en tota l’Església la Jornada mundial d’oració per les vocacions. El tema triat pel papa Francesc per a enguany, que està  en sintonia amb el que es debatrà en la pròxima assemblea del Sínode dels bisbes, ens situa davant del que és essencial en tot procés vocacional, que per als cristians no consisteix a realitzar un projecte o desig propi, sinó a intentar descobrir la missió que Déu ha determinat per a cadascú i posar-se al seu servei.

El camí vocacional comença quan algú es posa a l’escolta de la Paraula de Déu en un clima d’oració. Els joves d’avui viuen en un món en el qual, per les possibilitats de les noves tecnologies, constantment estan rebent missatges; en una societat sorollosa en la qual l’abundància d’informació inunda les seues vides. Davant tantes paraules pot ocórrer que no es distingeixi entre el que és important i el que és secundari, ni entre  aquelles coses que són positives o destructives per a la persona. Els cristians creiem que la paraula de l’Evangeli és la que més necessita el nostre món i, malauradament, a la que menys atenció se li presta. Un dels reptes que tenim és ajudar als joves a obrir el seu cor a la Paraula del Senyor, que els parla en l’Evangeli. Aquesta actitud orant els permetrà escoltar-lo també en els esdeveniments de la vida i saber llegir-los amb ulls de fe.

Si un jove viu en aquesta actitud d’atenció a les coses de Déu, d’una manera natural es preguntarà per la voluntat de Déu sobre ell. És llavors quan comença el procés de discerniment de la pròpia vocació, per intuir cap a on i què és el que el Senyor li demana per a ser continuador de la seua missió. Aquest discerniment implica una reflexió sobre un mateix, sobre les pròpies qualitats i els sentiments que susciten en el cor les diferents opcions possibles en el seguiment de Crist i exigeix una gran sinceritat personal davant Déu, davant d’un mateix i davant les persones que el puguen aconsellar. Tot això ha de conduir a una primera elecció fonamental, que és la de l’estat de vida. Cada jove té el seu ritme, que ha de ser respectat.

El discerniment ha de portar a una decisió. A molts joves els costa actualment assumir el risc d’una elecció i romanen en la indecisió esperant sempre un temps més adequat. La missió cristiana, ens diu el Papa Francesc en el seu missatge d’enguany, és per al present. Tots els cristians estan cridats a convertir-se en testimonis del Senyor aquí i ara en la seua pròpia vocació, siga aquesta la vida laïcal en el matrimoni, el ministeri ordenat o la vida d’especial consagració.

El Papa conclou recordant que el Senyor segueix cridant avui perquè el seguisquen, i convida als joves a escoltar la seua veu amb cor obert i a ser generosos en la resposta a aquesta crida. Que en les nostres famílies i comunitats sapiguem crear un ambient favorable a acollir aquesta crida del Senyor.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X