ÉS QUE EL CRIST ESTÀ DIVIDIT? 12-01-2014

Cada any, des del dia 18 al 25 de gener, les esglésies i comunitats cristianes ens unim en l’oració per demanar al Senyor el do de la unitat de tots els cristians en l’única Església de Crist. Tots som conscients que el fet de la divisió dels cristians en tantes esglésies no ajuda al testimoni de la fe davant del món, és per això que la unitat és una fita a la que no podem renunciar malgrat les dificultats en arribar a assolir-la.

El lema d’aquest any està pres de la primera carta als corintis. En un moment determinat sant Pau, per fer veure als cristians d’eixa comunitat la gravetat de les divisions internes en l’Església, els diu: “És que el Crist està dividit?” (1Cor 1,13). Si Crist n’és un, tots hem d’estar units “en un sol pensament i en un sol parer” (1Cor 1,10). L’Església farà present Crist enmig del món amb més claredat quan el testimoni d’unitat entre els cristians sigue més perceptible per al món que les diferències que puguen haver entre nosaltres.

Per això, durant aquests dies de l’octavari per la unitat dels cristians, en primer lloc, ens hem d’adonar i agrair a Déu els signes d’unitat que existeixen de fet entre les esglésies i comunitats cristianes. Els cristians podem fer plegats moltes coses: junts estem cridats a ser sants; junts podem donar gràcies a Déu perquè ens ha donat la seua gràcia en Crist; junts podem escoltar i alimentar-nos de la Paraula de Déu; podem estimar-nos els uns als altres com amics i germans; podem sentir-nos units perquè reconeixem Crist com a Senyor; podem viure junts el testimoni de la caritat i de l’amor a tots els homes, especialment als més necessitats. Moltes vegades els cristians no som conscients de lo molt que ens uneix. Que estos dies creixem en l’ecumenisme de la caritat.

La celebració de l’octavari de pregària per la unitat dels cristians pot ser una ocasió per un major coneixement mutu entre les esglésies cristianes. Tots hem de ser conscients que mai vivim plenament els dons que hem rebut del Senyor i que tots podem aprendre de tots. Les distintes esglésies i comunitats cristianes han desenvolupat les seues pròpies tradicions amb trets característics en la seua espiritualitat. El coneixement de les respectives espiritualitats ens pot enriquir i ajudar en el seguiment del Senyor. Que aquests dies siguen una ocasió per a practicar l’ecumenisme espiritual.

El text bíblic triat com a lema d’aquest any ens indica també el camí que hem de seguir per aconseguir la unitat: aquesta es va realitzant cada dia amb més plenitud si junts dirigim una mirada de fe i d’amor a Crist, si en el nostre cor vivim cada dia amb un desig més fort de conèixer-lo a Ell. En la mesura que estiguem més units a Crist ens sentirem més units a tots els qui en el nostre món volen ser els seus deixebles, començant pels germans de les nostres pròpies comunitats cristianes i de la nostra pròpia església.

Que el Senyor ens beneeixi a tots amb el do de la seua pau.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X