ELS SAGRAMENTS PASQUALS 12-04-2015

En l’oració col·lecta de la missa del segon diumenge de Pasqua li demanem al Senyor que “augmente en nosaltres els dons de la seua gràcia, a fi que tots comprenguem millor quin baptisme ens ha purificat, quin Esperit ens ha regenerat i quina sang ens ha redimit”. En aquesta oració trobem una al·lusió a la gràcia pasqual que se’ns comunica per mitjà dels sagraments de la iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació i Eucaristia. El temps de pasqua ha de ser un temps per a valorar i agrair aquests dons que configuren la nostra vida de creients i que ens mantenen en la vida dels fills de Déu.

Durant aquest temps, molts xiquets i joves rebran per primera vegada aquests sagraments. És un motiu d’alegria que tants pares continuen demanant el baptisme per als seus fills i que els acompanyen en la primera comunió i en la celebració del sagrament de la Confirmació. L’Església us agraeix que desitgeu que els vostres fills reben aquests dons de la gràcia i que els demaneu per a ells. És un signe que ens fa pensar que també vosaltres valoreu el do de la fe com a quelcom important per a la vostra vida.

Aquesta setmana vull dirigir-me a vosaltres, pares que viviu amb alegria el baptisme, la primera comunió o la confirmació dels vostres fills. No oblideu que, a l’acompanyar-los en aquests moments decisius de la seua vida cristiana esteu assumint un compromís davant Déu i davant l’Església. M’agradaria que visquéreu aquests moments no únicament com un esdeveniment social, un costum o una simple tradició viscuda externament, sinó com un moment important també per a la vostra vida cristiana.

Al demanar el baptisme per als vostres fills, tingueu present que no sols voleu celebrar un ritu, sinó que desitgeu que el vostre fill arribe a ser i a viure com a fill de Déu. Uns pares cristians que volen que el seu fill reba el baptisme, han de ser conscients que eixe fill seu és també un fill de Déu i que heu d’educar-lo perquè aprenga a invocar Déu com a Pare i a viure com un fill seu. No oblideu que el do d’una fe viva és el millor regal que podeu fer als vostres fills.

Quan els acompanyeu en la celebració de l’Eucaristia el dia de la seua primera comunió, penseu que l’amistat amb Crist, que arriba a la seua plenitud en l’Eucaristia, es mantindrà viva si el Cos de Crist es converteix en l’aliment quotidià de la fe. Eduqueu els vostres fills en la participació dominical de l’Eucaristia i que ells vegen en vosaltres un exemple de cristians que alimenten la seua fe en la Mesa del Senyor.

En el sagrament de la Confirmació manifesten el desig de rebre la força de l’Esperit, que els possibilitarà viure segons l’Evangeli de Jesucrist i donar testimoni de la seua fe en el món. Animeu-los amb les vostres paraules i la vostra vida a ser fidels a aquest compromís.

L’Església, per mitjà dels seus sacerdots i catequistes, els ajuda en la preparació per a aquests sagraments, però no oblideu que els primers educadors de la fe sou vosaltres.

Rebeu la meua enhorabona i la de tota l’Església, i que el Senyor us concedisca ser fidels a aquesta missió.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X