ELS SAGRAMENTS DE L’ESGLÉSIA 15-04-2018

El temps litúrgic de la Pasqua té un caràcter eminentment sacramental. La celebració de la Vetlla Pasqual, que constitueix el moment més adequat per a l’administració dels sagraments de la iniciació cristiana, inaugura un temps de gràcia que es perllonga durant cinquanta dies, durant el qual molts xiquets i joves de la nostra diòcesi rebran els sagraments de la incorporació a Crist i a la seua Església: el  Baptisme, la  Confirmació i participaran per primera vegada en l’Eucaristia. Encara que aquests moments són viscuts amb especial intensitat per les famílies, no oblidem que no són simples actes socials, sinó que estem davant unes celebracions de l’Església que omplen d’esperança les nostres comunitats cristianes. Des d’aquí vull agrair el treball de tots els qui feu possible que tants xiquets i joves s’acosten il·lusionats a rebre al Senyor en l’Eucaristia i a acollir l’Esperit Sant que se’ls comunica en el sagrament de la Confirmació en tota la seua plenitud: sacerdots, catequistes i tots els qui col·laboreu en la preparació d’aquestes celebracions.

En l’ambient cultural en el que vivim, caracteritzat per una absència de lo cristià en la vida de les persones, aquests moments poden ser per als xiquets i joves que reben els sagraments, i també per a les seues famílies, un esdeveniment de gràcia: si els parlem de Crist i els ensenyem a acollir la seua paraula; si aconseguim que el seu cor s’òbriga al desig de viure en amistat amb Ell i els ensenyem a pregar; si aconseguim que la seua vivència de la fe en aquest moment sigui una experiència joiosa i que descobrisquen que l’Església és una comunitat acollidora… Déu pot fer que el nostre treball, que no és altre que sembrar l’Evangeli en el cor del món, doni més fruits dels que nosaltres mateixos podem imaginar.

Als pares que demaneu per als vostres fills els sagraments de l’Església i  els animeu a preparar-se per a rebre’ls dignament, també us vull donar les gràcies. És un gest que indica que valoreu la fe que vosaltres mateixos heu rebut en el si de l’Església. Volguera animar-vos a viure aquest moment com una nova ocasió que el Senyor us ofereix per a créixer en eixa fe. La vostra missió no consisteix únicament a preocupar-vos que els vostres fills reben els sagraments. El més important és que entre tots (família i Església) els ajudem a créixer en la fe. El vostre testimoniatge de vida és fonamental per a ells: si perceben que li doneu importància al que estan vivint, també ells ho valoraran; si descobreixen que per a vosaltres és un esdeveniment social que no té cap conseqüència en la vida, quan passe tot haurà acabat. Si els acompanyeu en aquest camí, estareu sent fidels al compromís que vau fer davant el Senyor el dia del seu baptisme.

A tota la comunitat diocesana us convido en aquest temps a pregar pels xiquets i joves que rebran els sagraments i per les seues famílies, perquè el Senyor vessi abundosament els seus dons sobre ells; pels sacerdots i catequistes que els han acompanyat en el seu camí de fe, perquè, malgrat les dificultats, no perden la il·lusió de seguir anunciant a Jesucrist; i, finalment, per aquells que s’han allunyat del Senyor, perquè arriben un dia a descobrir que Ell no deixa d’estimar-los.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X