El Sr. Bisbe celebrà una Missa a la Catedral el dia de la festa de la Sagrada Família

El diumenge, 26 de desembre, a les 11 hores, el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent celebrà una Eucaristia a la Catedral amb motiu de la festa de la Sagrada Família. Van concelebrar Mn. Josep Ma Membrado i Mn. Pascual Centelles. Dirigí els cants Joan Redó, acompanyat per Mn. Víctor Cardona a l’orgue.

S’inicià l’Eucaristia amb el cant “Avui la pau ha baixat del cel”. El Sr. Bisbe encensà l’altar i la Sagrada Família del pessebre. Després de les primeres paraules de la celebració, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, mossèn Membrado va fer la monició d’entrada: Recordem en aquest diumenge la Sagrada Família de Natzaret. Preguem per les nostres famílies i per totes les d’arreu del món. Que Déu les beneeixi.

Després de cantar “Senyor tingueu pietat” i “Glòria”, foren proclamades les lectures. La 1a del primer llibre de Samuel (1Sa 1, 20-22.24-28) per un membre de l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta; Joan Redó cantà el Salm responsorial 127: “Feliços els fidels del Senyor, que viuen seguint els seus camins”. La 2a lectura de la primera carta de sant Joan (1Jn 3, 1-2.21-24) va proclamar-la un membre de la Cort d’Honor.  Després de cantar “Al·leluia”, Mn. Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 2, 41-52).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia: Benvolguts germans en el sacerdoci, Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i Cort d’Honor, Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família, Visita domiciliària de la capelleta de la Sagrada Família, germans i germanes tots en el Senyor. Quan el Fill de Déu va venir al nostre món, es va fer realitat el desig d’un món de pau, de justícia i d’amor. Els pastors van ser els primers en rebre la notícia. La vinguda del Fill de Déu significa el començament del Regne de Déu, que és inseparable de les realitats humanes. Aquest Regne es fa visible en el si de la família de Natzaret: Jesús, Maria i Josep. És el primer lloc on aquest Regne es comença a fer realitat en la història i contemplant la vida de la Sagrada Família, descobrim com hem de viure les persones per a que el Regne de Déu es faci realitat en el món. En la Família de Natzaret hi ha una bellesa oculta que només es pot captar amb els ulls de la fe. És una Família que viu sobretot oberta a Déu i a la seua voluntat. És una realitat humana on el Fill de Déu s’encarnà en el si de la Família de Natzaret. Per això l’Església dóna una importància molt gran a la família.

Sant Pau VI ens recorda alguns valors de la Família de Natzaret: 1) Apertura a la voluntat de Déu. Quan en una família es viu la fe,  aquesta fe reforça els vincles d’amor entre els seus membres. És una fe feta presència que forma part de la vida de la família i ajuda a que els seus membres es sentin més fills de Déu. 2) Jesús va aprendre de Josep i de Maria l’hàbit del treball, el qual cristianament viscut, ens ajuda a créixer com a persones i a ser més solidaris amb els altres. 3) També en el si de la família ha d’haver-hi una disciplina familiar dels pares envers els seus fills. Hem escoltat en l’Evangeli: “Fill, per què t’has portat així amb nosaltres?El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia… Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells”.  4)  En la Família de Natzaret veiem el que significa el valor dels fills. En la primera lectura del llibre de Samuel hem escoltat: “Aquest noi és el que jo vaig demanar al Senyor i ell me’l va concedir. Per això jo l’hi cedeixo: serà d’ell tota la vida”. Avui en la nostra cultura veiem que hi ha famílies que no valoren prou els fills, i sabem que un fill és un do de Déu; els fills no són propietat pròpia dels pares, perquè són també fills de Déu. Per tant el poder dels pares sobre els fills no és un poder absolut.

L’Evangeli d’avui és significatiu: “Per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a la casa del meu Pare?”. Sobre Jesús hi havia uns projectes que anaven més enllà dels projectes de Maria i Josep. Tots els pares volen el millor per als seus fills, però han d’estar oberts als projectes que Déu té per a ells. El Regne de Déu comença en la Família de Natzaret, però hauria de començar en cadascú de nosaltres. Que la Sagrada Família proteigeixi les nostres famílies i d’una manera especial les que més pateixen. Que així sigue.

El President del Patronat, Agustí Moreso, va fer les pregàries demanant per les famílies, pels joves, per les famílies desunides i divorciades, per a que nosaltres visquem en pau i concòrdia en el si de les nostres famílies…

Després de l’ofertori el Sr, Bisbe encensà l’altar i la creu i Mn. Membrado els fidels. Durant la comunió vam cantar: “Fidels atanseu-vos”. Al final de la celebració el Sr. Bisbe ens donà la benedicció, de manera especial per les nostres famílies i per les famílies del món que més pateixen. Que la Familia de Natzaret ens ajude. Que passeu un bon dia de família i que aquests dies siguen de pau i de gràcia del Senyor. Germans, beneïm el Senyor. Aneu-vos-en en pau.

Abans d’acomiadar-nos, el Sr. Bisbe amb els braços enlairats ens mostrava el Nen Jesús per a que des dels nostres llocs l’adoréssim. Mentre vam cantar: “Santa Nit”. A causa de la pandèmia no es podia fer l’adoració com tots els anys ho havíem fet.

Senyor, et demanem saber seguir l’exemple de la Sagrada Família, confiant en Tú en tot moment sense desanimar-nos davant les dificultats i deixar-nos guiar per la fe.

Maria Joana Querol Beltrán

X