El Sr. Bisbe celebrà la Missa del dia de Nadal a la Catedral

El dia 25 de desembre, a les 11 hores, el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, celebrà la Missa de Nadal a la capella de la Mare de Déu de la Cinta. Va concelebrar Mn. Josep Ma Membrado, rector de la parròquia del Sant Crist de la catedral. S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Fidels atanseu-vos”. La 1ª lectura fou del llibre del profeta Isaïes (Is 52, 7-10). Al Salm 97, responíem cantant: “Cantem amb veu exultant el nom del Senyor”. La 2ª lectura de la carta als cristians hebreus (He 1, 1-6). Després de cantar “Al·leluia”, Mn. Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 1, 1-18).

El Sr. Bisbe en l’homilia, entre altres coses, ens digué: Ens hem reunit en el dia de Nadal per celebrar l’Eucaristia. Avui celebrem el naixement de Jesús. La Paraula de Déu que acabem d’escoltar en la litúrgia d’aquest dia, ens presenta la grandesa de  la bondat del Senyor. “El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle”. És la mateixa immensitat de Déu que s’ha manifestat a la humanitat; i al mateix temps que veiem la grandesa de Déu, veiem també la grandesa de la humanitat.

Jesús va nàixer de manera humil i senzilla; únicament els pastors van anar a adorar-lo. És Algú que ha volgut compartir la nostra vida i acostar-se a la humanitat.  Les persones de vegades intentem mantenir les distàncies amb els altres i això és un signe de superioritat. En canvi Déu, el més gran, s’ha acostat a la humanitat fent-se un Xiquet que acaba de nàixer.

Déu vol apropar-se a la humanitat, però no vol fer-ho des de la seua glòria, perquè seria inaccessible per a les persones. Déu ha vingut al nostre món perquè ens estima i vol que nosaltres l’estimem i es fa una criatura que desperta en nosaltres el desig d’apropar-nos a ella. Per això la festa de Nadal és tan entranyable, perquè ens porta el desig d’estimar-lo i d’estimar-nos  tots més cada dia. Que així sigue.

Després les pregàries i continuà la celebració. En arribat el moment de la Comunió van cantar la nadala: “Santa Nit”. Abans de finalitzar l’Eucaristia, Mn. Membrado ens recordà que el diumenge 26, serà la festa de la Sagrada Família i en nom de tots els qui havíem participat de la celebració, felicità el Nadal al bisbe Enrique en nom de tots els fidels presents, qui ens digué: Igualment, desitjar-vos un bon dia de Nadal i penseu que el més important és sentir-nos germans de tots els homes, perquè Jesús s’ha fet germà de tots.

Finalment, el Sr. Bisbe ens donà una solemne benedicció i plens d’alegria ens vam acomiadar per retrobar-nos al dia següent, festa de la Sagrada Família.

Maria Joana Querol Beltrán

X