El Sr. Bisbe celebrà a la Catedral la Missa del dia de Nadal

El Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, celebrà la Missa del dia de Nadal a l’altar major de la Catedral. Va concelebrar Mn. Josep Ma Membrado. S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Fidels, atanseu-vos”. Mn. Membrado proclamà la Calenda, el pregó de Nadal, que anuncia amb goig el naixement de Jesús. Repassa la història de la salvació a través de l’aliança que Déu va fer amb el seu poble elegit, fins l’arribada del Messies:“Us anunciem germans una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria…De Maria verge, esposa de Josep, de la casa i família de David, va néixer Jesús…el Salvador que la humanitat esperava”.

Després de cantar “Glòria a Déu a dalt del cel” es van proclamar les lectures. La primera del llibre d’Isaïes (Is 52, 7-10). El Salm responsorial 97:“D’un cap a l’altre de la terra tothom ha vist la salvació del nostre Déu”. La segona lectura de la carta de sant Pau als cristians hebreus (He 1, 1-6) i l’Evangeli segons sant Joan  (Jn 1, 1-18) el proclamà Mn. Membrado.

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant el concelebrant i els fidels: Benvolgut Josep Ma  i estimats germans i germanes en el Senyor. Ens hem reunit per celebrar la festa del naixement de nostre Senyor Jesucrist. És un dia d’alegria i d’esperança. Quan mirem la realitat del nostre món, veiem que són moltes les coses que no van bé. El Senyor va ser anunciat com a Príncep de la Pau, com a Messies i com a Salvador. Però descobrim que en el món continuen havent injustícies, fam, guerres… i tal vegada mai es farà realitat tot el bé que el Senyor ens va portar amb la seua vinguda.

Quan confiem en els nostres avenços, de sobte i de manera inesperada, vénen situacions com la que estem vivint actualment. Els que tenim fe sabem que la vinguda del Senyor al nostre món ho ha canviat tot. Si Jesucrist no ens hagués obert una porta a l’esperança, seria un món desesperançat i sense vida, però Jesús ha vingut per a demostrar-nos que les injustícies no tenen l’última paraula. La vinguda de Jesús ha portat una paraula de vida i esperança.

Hi ha moltes persones que pensen que aquest any no té sentit celebrar la festa de Nadal, tanmateix ho necessitem més que mai. Avui recordem les persones que han patit i pateixen està situació de pandèmia, però hem de celebrar el Nadal amb l’alegria que ens dóna l’esperança cristiana. Si una persona es troba amb el Senyor i li ha obert el seu cor, segur que ha celebrat el Nadal, inclús amb més autenticitat que altres anys que potser ho hem celebrat amb més superficialitat. La situació que estem vivint de pandèmia, ens ha de portar  a una celebració més autèntica i vertadera. Celebrem Nadal amb alegria.

L’Evangeli que hem proclamat ens diu: “… La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu… Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la”.  Celebrem la festa de Nadal d’una manera senzilla i humil. Eixe xiquet va nàixer en Betlem i “les seves senyes són aquestes: trobareu un Nen en bolquers, posat en una menjadora”. Celebrar el Nadal enmig de les nostres febleses i mancances, ens pot portar a celebrar-lo amb més alegria. Que esta alegria ens porte a celebrar Nadal tots els dies. Que així sigue.

Abans de la benedicció final, Mn. Membrado ens recordà que el proper diumenge, festa de la Sagrada Família, el Sr. Bisbe celebraria a les 12 h. una Eucaristia solemne a la catedral. Tot seguit unes paraules del nostre bisbe Enrique, desitjant-nos un bon dia de Nadal, ple de gràcia del Senyor. Després de la benedicció vam adorar el Nen Jesús que el sostenia el Sr. Bisbe, perquè a causa de la pandèmia no podíem passar individualment. Mentre vam cantar “Santa Nit”. Malgrat que aquest any la celebració de Nadal està marcada per la pandèmia, amb tot el sofriment que ens envolta, puguem dir des del fons del nostre cor: Joia en el món, Jesús és nat!

Maria Joana Querol Beltrán

X