El servei religiós de l’Hospital Comarcal de Vinaròs

He estat una setmana d’acompanyant de la meva mare a l’Hospital de Vinaròs. Soc cristiana, de missa diària des de la meva jubilació, i per a mi es fonamental la escolta de la paraula de Déu i la comunió perquè m’enforteixen per la vida quotidiana que es dura en aquests moments. El dia que va ingressar la meva mare vaig preguntar si havia servei religiós, i al moment em van informar que passaria el mateix dia, el Mossèn Rodrigo per l’habitació, i vam combregar la meva mare i jo. I la sorpresa va ser que cada dia de la setmana ha passat Mn Rodrigo per nosaltres i també per la malalta del llit del costat i el seu acompanyant –Pepe i Mercedes de Morella, un matrimoni encantador- Tots estem molt agraïts per aquest servei religiós, perquè ens encoratja en moments difícils.  Fins i tot, el Diumenge 26 de novembre, Dia de Crist Rei, vam tenir la sorpresa de la visita del Sr. Bisbe que ens va donar la comunió a tots quatre i Mn. Carlos que els va donar la unció dels malalts.

Així doncs, vull donar l’agraïment pel servei rebut i informar que les persones que ho necessitin que demanin aquest Servei Religiós que és un 10. Jesús està en els malalts i nosaltres hem de seguir el que diu l’Evangeli “Vaig estar malalt i em vau visitar”.

Diana Lluch
Responsable de la Pastoral de la Salut.
Parròquia de Sant Bartomeu de Benicarló.

X