EL MES MISSIONER EN LA DIÒCESI 13-10-2019

Els objectius pretesos pel Sant Pare en la celebració del mes missioner extraordinari són fonamentalment dos: en primer lloc que prenguem consciència que la dinàmica missionera ha d’impregnar tota la vida de l’Església i, en segon lloc, que valorem la tasca dels missioners que en països on no s’ha anunciat l’Evangeli o les Esglésies locals necessiten ajuda per a continuar amb la seua implantació, lliuren la vida al servei del Regne de Déu. Perquè tots ens unim en la mesura de les nostres possibilitats a aquesta iniciativa del papa Francesc, en la nostra diòcesi hem programat una sèrie d’activitats a les quals vull convidar-vos a participar.

En l’àmbit formatiu s’han preparat uns materials perquè tots els xiquets i joves que participen en els diferents nivells de la catequesi parroquial, i aquells que assisteixen a la classe de religió, puguin conèixer la gran història missionera de la nostra diòcesi i també alguns testimoniatges de missioners d’avui. El beat Jacint Orfanell, nascut a la Jana; el tortosí sant Francesc Gil de Federich; i sant Pere Màrtir Sans i Jordà, natural d’Ascó, són tres grans missioners que la nostra terra ha donat a l’Església universal i que malauradament, excepte en les seues localitats de naixement, són poc coneguts a la resta de la diòcesi. Però els xiquets i joves no han de quedar-se amb la idea que la missió és cosa del passat: és una realitat viva a la nostra Església diocesana. Per això hem elaborat un material audiovisual que els ajudarà a descobrir aquesta realitat desconeguda per a molts.

El cap de setmana del Domund tenim dues convocatòries: una peregrinació interdiocesana a Montserrat per a xiquets i joves que assisteixen a la catequesi, a la qual poden anar acompanyats de les seues famílies (19 d’octubre). I la celebració de l’Eucaristia dominical en cada parròquia, pregant pels missioners i missioneres i oferint la nostra col·laboració econòmica.

El moment central a nivell diocesà el constitueix l’Eucaristia d’enviament  a la qual vull convidar-vos a tots d’una manera especial. Tot batejat ha de sentir-se enviat a anunciar l’Evangeli amb obres i paraules. Això es pot fer de moltes formes: en el compromís en les activitats eclesials a nivell parroquial o diocesà i també en una fe viscuda coherentment, superant la vergonya que molts tenen de manifestar-se obertament cristians. La celebració de l’Eucaristia en la Catedral serà el dissabte 26 d’octubre a les 17 hores. Tots els anys durant el mes d’octubre les diferents delegacions i organismes eclesials tenen les seues jornades d’inici del curs. Enguany hem volgut celebrar-les totes aquest mateix dia. Al matí en el Seminari tindrà lloc una jornada diocesana amb moments d’oració i diferents activitats formatives. També volem que sigui un dia de convivència a la qual tots esteu convidats a participar. En les vostres parròquies trobareu la informació concreta sobre les activitats organitzades per a aquesta jornada diocesana. Pot ser un dia bonic de convivència per a tots els que ens sentim enviats a ser testimonis de l’Evangeli.

Us convido a tots a celebrar amb il·lusió aquest mes missioner.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X