EL MES DEL ROSARI 02-10-2022

La celebració de la memòria litúrgica de la Mare de Déu del Roser el pròxim 7 d’octubre ha ajudat a que molts cristians resen amb més freqüència el Sant Rosari durant aquest mes. Es tracta d’una pregària senzilla, que es pot fer en qualsevol moment del dia i que dona una gran pau als qui la resen. Des de fa segles molts papes l’han recomanada i han animat a les famílies a que la preguen junts. També en moltes parròquies que no poden tindre la celebració de l’Eucaristia tots els dies, és freqüent trobar grups de cristians que es reuneixen sovint per a resar junts el Sant Rosari. L’oració en comú en el si de la família és un signe que la fe es comparteix i es viu dins de la llar i, quan això ocorre, els seus membres romanen més units perquè Déu vessa sobre ells gràcies abundants. La pregària comunitària en les parròquies manté viva la fe i desperta en els qui participen en ella el desig de rebre l’Eucaristia.

Quan resem el Rosari ens sentim especialment propers a la Mare del Senyor; aprenem d’Ella a viure units a Crist meditant els principals esdeveniments de la seua vida; i recorrem amb Ella el camí de la fe. La contemplació dels misteris de la vida del Senyor, en els quals va ser present la seua Mare, ens ajuda a descobrir, en primer lloc, que Maria, igual que nosaltres, també forma part de la comunitat dels deixebles de Jesús: Ella conservava en el seu cor i meditava tots els esdeveniments de la vida del seu Fill; escoltava la seua paraula i la feia vida; vivia en la fe els moments de prova, de foscor i de sofriment fins a arribar al moment del dolor quan es trobava al peu de la creu. El Sant Rosari ens ajuda a descobrir que les dificultats que se’ns poden presentar en el nostre camí de fe no són majors que les que va haver d’afrontar Maria.

Però Ella no és únicament un membre de l’Església. El Sant Rosari ens ajuda a veure-la com un model perfecte de fe per a tot cristià. Quan meditem els diferents esdeveniments de la seua vida, la primera sensació que podem tindre és que no hi ha cap tret que destaque sobre els altres. Hi ha sants que s’han caracteritzat per la seua activitat caritativa; altres per ser grans evangelitzadors; altres han sigut mestres d’oració… Sembla que en la Mare de Déu no destaca cap aspecte sobre un altre. I és cert, perquè en Ella destaca tot: ha viscut amb tal plenitud l’Evangeli, que totes les seues dimensions estan perfecta i harmònicament integrades. Ella és model perfecte de l’Església santa.

Per als creients és també la nostra Mare, la Mare de l’Església. Des del tron de la creu, Jesús, dirigint-se al Deixeble Estimat (i, per tant, a tots nosaltres, que estàvem representats en ell) li va dir: “Aquí tens la teua mare”. L’Evangelista ens diu que, des d’aquell moment, el deixeble la va rebre com a quelcom propi. Resar el Sant Rosari és un camí senzill i eficaç per a acollir a Maria com a mare nostra; experimentar la seua proximitat amorosa; exposar-li les nostres necessitats, sabent que Ella, com qualsevol mare, les coneix abans que nosaltres li les exposem; i avançar en la nostra vida cristiana, perquè si l’estimem de veritat, cada vegada que ens dirigim a Ella ens preguntarem: Què és el que la Mare del Senyor vol de mi? I no oblidarem que el que desitja i el que li agrada és que siguem de veritat amics del seu Fill.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Escoltar:

Descarregar:

X