EL JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA 06-12-2015

El Papa Francesc ha convocat a tota l’Església a la celebració d’un any jubilar centrat en el misteri de la misericòrdia del Pare. El proper 8 de desembre s’iniciarà aquest jubileu amb l’obertura de la Porta Santa, que enguany serà Porta de la Misericòrdia, en la basílica de Sant Pere del Vaticà, i el diumenge següent en totes les diòcesis del món. En la catedral de la nostra diòcesi la celebració, amb el ritu d’obertura de la Porta de la Misericòrdia, tindrà lloc a les 17’30 h. del dia 13 de desembre, tercer diumenge d’Advent. M’agradaria que tots els qui pugueu, participeu en aquesta celebració i en les que tindran lloc al llarg de l’any jubilar.

Als pocs dies d’haver estat elegit per a la Seu Apostòlica ja es va veure que aquest seria un dels temes que caracteritzarien el pontificat del Papa Francesc. L’Església ha de mostrar l’amor misericordiós del Pare en aquest món en el que hi ha tants patiments físics i morals, en el que es toleren o es justifiquen tantes injustícies, en el que les persones hem perdut la capacitat de demanar perdó i de perdonar o en el que predomina una concepció de la justícia que tendeix més a castigar el culpable que a refer a les persones. Els cristians estem cridats a anunciar que tot ésser humà és estimat per Déu i que el camí per a reconstruir aquesta societat, i a tantes persones ferides que viuen en ella, ha de ser el camí de l’amor i no el de la venjança. A més d’animar-vos a què participeu en les celebracions que s’organitzaran, al començar aquest jubileu vos vull proposar tres suggeriments senzills per a la vostra vida espiritual.

En primer lloc no podem oblidar que si hem conegut Crist i volem viure segons l’Evangeli, açò no es deu als nostres mèrits, sinó a la misericòrdia de Déu. Però si veiem la veritat de la nostra vida descobrim que no som uns cristians perfectes i que continuem estant necessitats d’eixa misericòrdia. El jubileu ens ha de dur a viure la vida cristiana amb humilitat, a sentir-nos cada vegada més pobres davant Déu i a recórrer amb més freqüència al seu perdó en el sagrament de la Penitència. Així experimentarem l’alegria de la misericòrdia del Pare.

També ens hem de preguntar si les nostres relacions amb els altres estan caracteritzades per la misericòrdia. El Papa, en la butlla Misericordiae Vultus, cita les paraules de Jesús transmeses per Sant Lluc: “No judiqueu, i no sereu judicats; no condemneu, i no sereu condemnats; perdoneu, i sereu perdonats. Doneu, i us donarà” (Lc 6, 37-38): Són aquestes paraules del Senyor la norma de la meua relació amb el germà?

Finalment, vos vull invitar a que aquest any ens proposem realitzar catorze accions, per a posar en pràctica les catorze obres de misericòrdia que formen part de la tradició de l’Església. En una visita pastoral a una parròquia vaig anar a veure una anciana i, en la conversació amb ella, em va explicar que el programa de la seua vida espiritual havia sigut practicar les obres de misericòrdia. Confesso que aquell dia vaig tornar a casa amb la convicció que havia conegut a algú que sabia el que és essencial en l’Evangeli. No ens ha d’estranyar que dos de les seues filles que encara viuen siguen religioses i estiguen entregant la seua vida per l’Evangeli i els més necessitats en África.

Que la misericòrdia del Senyor vinga sobre nosaltres com ho esperem d’Ell.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa.

X