El Bisbe Sergi presideix la pregària capitular

El passat dijous 28 de setembre, el Bisbe Sergi, invitat pel Capítol, presidia la Pregària Capitular dels dijous acompanyat per la majoria dels seus membres. Amb el rés de l’Ofici de Lectura i de Tèrcia i el cant de la Salve al cor de la Catedral, s’iniciava una de les sessions ordinàries del Capítol de Santa Maria, en aquest cas també presidida pel pastor diocesà.

A continuació, en la Sala Capitular, tingué lloc la sessió ordinària en la qual s’informà al Sr. Bisbe de les accions realitzades, durant aquest any de 2023, referents al manteniment ordinari de l’edifici del temple, a més de la neteja del Retaule Major, la restauració de la Custòdia del Corpus i el manteniment i sanejament de teulades i campanars, entre altres. En procés d’elaboració també s’està treballant en la creació d’una Audioguia, el logotip de la qual queda aprovat per unanimitat en aquesta sessió. Tanmateix s’informa sobre diversos projectes com ara un llibre sobre el Retaule de santa Maria de l’Estrella, un altre llibre sobre el bisbe de Tortosa i Roma, Adrià VI, en el 500 aniversari de la seva mort, la neteja del retaule de sant Josep, la col·locació de les estacions del Via Creu al seu lloc, etc.

A més d’aquestes informacions sobre les accions ja realitzades, altres en procés o en projecte, s’informa de les despeses i ingressos amb resultat mínimament satisfactori gràcies a les subvencions, donatius i ajudes obtingudes.

El Sr. Bisbe, en resposta a la informació manifestada, aprofita aquesta avinentesa per agrair l’acollida rebuda en la seva arribada, la cura i bellesa de la celebració litúrgica amb motiu de la seva Persa de Possessió com a Pastor de la diòcesi, així com l’atenció rebuda pels familiars i els qui l’acompanyaven en aquesta diada provinents de l’arquidiòcesi de Barcelona. També el poder compartir aquesta pregària i sessió capitular, manifestant plena disponibilitat a participar en altres moments o sessions quan el Capítol ho consideri oportú o del seu interès.

Havent compartit l’àpat de migdia, donarem per acabada aquesta sessió de pregària i d’informació capitular, agraint-li una vegada més al bisbe Sergi la seva participació i l’atenció rebuda.

Ramon Font.

X