Seu Vacant

Il·lm. Sr. D. JOSÉ LUIS ARÍN ROIG – ADMINISTRADOR DIOCESÀ DEL BISBAT DE TORTOSA

Llicenciat en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic, de Roma. Nascut a Tortosa (1/VII/1949) es va educar en el Col·legi La Salle del seu poble, Benicarló, i va ser orde¬nat de prevere a la capital de la Diòcesi el 17/VI/1973.

Té un llarg currículum parroquial que va començar, ja de diaca i de jove prevere, a la parròquia Sant Miquel, d’Alcanar. Després dels anys de llicenciatura a Roma, va exercir successivament els ministeris de Rector d’El Perelló i del Sagrat Cor, d’Amposta. Va passar des¬prés a regir com a Rector la parròquia Sant Blai, de Tortosa, va ser el Moderador d’un Equip Sacerdotal al càrrec del qual estaven les parròquies Sant Blai i Mare de Déu dels Dolors i, darrerament, Rector de la parrò-quia Sant Crist de la Catedral, a Tortosa. A nivell arxiprestal, ha estat arxipreste de Deltebre i d’Amposta.

A nivell diocesà, ha destacat la seva feina docent a distints nivells (professor del Seminari, director de l’Institut Diocesà de Teologia, professor de l’Institut Superior de Ciències Religioses a Distància “Sant Agustí” i de la “Escola de Teologia per a religioses”, etc.) també el haver estat membre del Consell Executiu del Sínode Diocesà de 1984-88, Coordinador Diocesà de l’àrea d’Educació de la fe i Delegat del Clergat.
Els últims anys ha tingut al seu càrrec l’impuls de la pastoral diocesana com a Vicari Episcopal de Pastoral i és membre, entre altres, del Consell Episcopal i del Col·legi de Consultors. Des del dia 28 de març de 2004 en què en va prendre possessió, és Canonge Lectoral de la SECB de Tortosa. Va estar nomenat Vicari General del Bisbat el 28 de novembre de 2006, succeint a l’Il·lm. Mons. Josep Maria Tomás i Prats. En prengué possessió el 4 de desembre, i ha exercit aquest càrrec fins al cessament com a bisbe de Tortosa de Mons. Javier Salinas Viñals (12/01/2013).

El 4 de setembre de 2012 va ser elegit pel Capítol Catedral per a l’ofici de Degà-President, càrrec en el que, com prescriu del c. 509 §1, va estar confirmat pe Mons. Javier Salinas Viñals, bisbe de la diòcesi, el 18 de setembre. En prengué possessió pública en la Sala Capitular de la S.E.C.B. de Tortosa el 14 d’octubre en un acte previ a la solemne inauguració de l’Any de la fe per a tota la diòcesi.
Un cop produït a la diòcesi el fet de “Seu vacant” per la presa de possessió de l’Excm. i Rvdm. Javier Salinas Viñals com a bisbe de Mallorca (12-01-2013), el Col·legi de Consultors del bisbat de Tortosa, reunit en ses¬sió extraordinària, l’elegí ADMINISTRADOR DIOCESÀ el 14 de gener de 2013, exercint aquest càrrec fins la presa de possessió del nou bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, el 13 de juliol de 2013.

El 15 de juliol de 2013, el bisbe Mons. Enrique Benavent Vidal el ratificà en el càrrec de Vicari General del bisbat de Tortosa i Moderador de la Cúria, exercint aquests càrrecs fins al cessament com a bisbe de Tortosa, de Mons. Enrique Benavent (10-12-2022). El 18 de gener de 2018 fou reelegit pel Capítol Catedral per a l’ofici de Degà-President, càrrec en el que va estar confirmat per Mons. Enrique Benavent, bisbe de Tortosa, el 27 de gener. En prengué possessió pública en la Sala Capitular de la S.E.C.B. de Tortosa el 8 de febrer.

Un cop produït a la diòcesi el fet de “Seu vacant” per la presa de possessió de l’Excm. i Rvdm. Enrique Benavent Vidal com a arquebisbe de València (10-12-2022), el Col·legi de Consultors del bisbat de Tortosa, reunit en ses¬sió extraordinària, l’elegí ADMINISTRADOR DIOCESÀ, el 12 de desembre de 2022.

X