DOMUND 2023: Cors ardents, Peus en camí

El temps ens torna a portar a un nou curs, un pas més en el nostre caminar de cristians, i, amb el nou curs, sempre ens trobem el Domund i l’octubre, el mes missioner per excel·lència. Enguany reflexionarem al voltant del lema “cors ardents, peus en camí” tot seguint l’evangeli dels deixebles d’Emmaús (LC 24, 13-35): “No és veritat que el nostre cor cremava dins nostre…? Llavors mateix es van alçar de la taula i se’n tornaren a Jerusalem”.

En els deixebles d’Emmaús veiem com la trobada amb el ressuscitat il·lumina la seua vida i els remou el cor. Això és el que van experimentat els missioners i missioneres, els va fer posar en camí cap als germans més pobres i necessitats per comunicar i fer més viva la presència de l’amor del Senyor enmig d’ells. Eixa crida també ens la fa Jesús a tots nosaltres, potser no a marxar lluny, però sí a ser llevat entre la nostra gent. És la crida que ens està fent el Domund 2023.

Convé que mirem el cartell que ens presenten les Obres Missionals Pontifícies, imaginem-nos que a la part en blanc de la dreta tenim a Jesús, encara que no el podem veure inflama els nostres cors per posar-nos en camí cap a l’acollida, cap a l’abraçada fraterna envers tots els necessitats de la terra. És la crida que ens fa el Domund 2023.

Aprofitem el mes d’octubre, el mes missioner per excel·lència, per reflexionar al voltant del missatge que ens ha adreçat el Papa Francesc per a la Jornada Mundial de les Missions 2023: “cors fervents, peus en camí” (cf. Lc 24,13-35).

Delegació Diocesana de Missions

X