DOMUND 2023: Cors ardents, Peus en camí IV

El Papa continua recordant que un cop han reconegut a Jesús, els deixebles d’Emmaús es van posar immediatament en camí cap a Jerusalem amb el cor ple de l’alegria. Això ens mostra que la missió passa per comunicar la bona notícia que hem rebut. En el moment actual, més que mai, la humanitat està ferida per moltes injustícies, divisions i guerres i necessita la Bona notícia de la pau i la salvació de Crist. Tots tenen dret a rebre l’evangeli i els cristians, tots els batejats, tenim el deure d’anunciar-ho sense excloure a ningú.

Sant Pau afirma que “l’amor de Crist ens empeny”. És un amor de dues direccions, per una banda el de Crist per nosaltres que atrau, inspira i suscita el nostre amor per Ell. I eixe amor és el que ens porta a anunciar l’Evangeli de Crist. Per això tots hem de contribuir al moviment missioner de portar la Paraula per tota la terra. Ho podem fer gràcies a l’oració, l’acció, l’ofrena de diners, l’ofrena de sacrificis i el propi testimoni.

“La urgència de l’acció missionera de l’Església suposa una cooperació més forta de tots, a tots els nivells. Eixe és l’objectiu essencial de l’itinerari sinodal en les formes de comunió, participació i missió”.

Tornem al relat d’Emmaús, els deixebles van contar tot el els havia passat, de la mateixa manera, nosaltres hem d’anunciar amb alegria tot el que es relaciona amb Crist, el Senyor, la seua vida, la seua passió i la seua mort i resurrecció. És a dir, de totes les meravelles que ha realitzat en Jesús i, també, en nosaltres.

Eixa és la petició que enguany ens fa el Papa: “posem-nos de nou en camí, il·luminats per la trobada amb el ressuscitat i animats pel seu Esperit, eixim amb els cors fervents, els ulls oberts, els peus en camí, per encendre altres cors amb la Paraula de Déu, obrir els ulls dels altres a Jesús Eucaristia i invitar a tots a caminar junts pel camí de la pau i de la salvació que Déu, en Crist, ha donat a la humanitat”.

Delegació Diocesana de Missions