DIUMENGE DE LA PARAULA 27-11-2016

Els bisbes de la Tarraconense hem proposat a les parròquies i comunitats cristianes de les nostres diòcesis, que el primer diumenge d’Advent siga un dia en el qual, sense que es menysvalore el temps litúrgic de preparació a la celebració del Nadal, es pose de manifest en les celebracions de l’Eucaristia dominical la importància de la Paraula de Déu en la vida de l’Església. Ens agradaria que cada any fos en cada comunitat eucarística un veritable Diumenge de la Paraula.

Gràcies a Déu ja abans, però sobretot després del Concili Vaticà II, el Poble cristià ha anat familiaritzant-se cada vegada més amb la Paraula de Déu, i aquesta ha entrat amb força en la vida de l’Església. Si contemplem la nostra realitat eclesial, descobrim que avui són molts els grups i petites comunitats de cristians que centren la seua espiritualitat en la Paraula de Déu. Podem pensar també en la gran quantitat d’activitats que s’organitzen per facilitar un millor accés al coneixement i la comprensió més profunda de la Sagrada Escriptura: cursos bíblics, pelegrinatges a Terra Santa… No oblidem algunes iniciatives pastorals que són molt senzilles i que han tingut una gran acceptació en el Poble de Déu, com les edicions anuals de l’evangeli de cada dia, que són d’un gran ajut espiritual per a tants cristians que no poden participar en la celebració de l’Eucaristia i que alimenten la seua fe amb el pa quotidià de la Paraula de Déu. Estem convençuts que totes aquestes iniciatives són una gran ajuda per a la vida cristiana de molts creients.

De cara a aquesta commemoració, us convido a reflexionar sobre la importància que donem a la Paraula de Déu en la vida concreta de les nostres parròquies, i a què no ho fem sols d’una manera teòrica, sinó aterrant a aspectes concrets.

Com tractem la Paraula en les celebracions? Els lectors es preparen la proclamació intentant comprendre el que lligen? Es converteix la litúrgia de la Paraula en un tràmit o la dignifiquem en la mesura de les possibilitats de cada comunitat? Com es podria donar relleu a aquesta part de la celebració de l’Eucaristia? Per ajudar als fidels a comprendre la importància de la Paraula en la celebració, aquest diumenge podria començar amb un signe d’entronització del leccionari dominical d’aquest cicle.

Els catequistes i, sobretot, els preveres no hem d’oblidar la nostra responsabilitat en què la Paraula de Déu siga coneguda i estimada: Com preparem les homilies? Ens esforcem per aprofundir en el coneixement de la Sagrada Escriptura tal com ha estat interpretada per l’Església? Si no tenim aquest desig, ens hem de preguntar què estem transmetent en la predicació i en la catequesi.

Aquest any es proclamarà cada diumenge l’evangeli de Sant Mateu. ¿Per què no oferir allà on siga possible algunes sessions per conèixer amb més profunditat aquest evangeli?

No oblidem allò que ens diu Sant Jeroni: desconèixer l’Escriptura és desconèixer Jesús.

Amb la meua benedicció.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X