Dimecres de visita Ad Limina

La celebració de l’eucaristia ha tingut lloc aquest matí, a les 7.30, a la basílica de Sta. Maria la Major, presidida pel Cardenal Antonio Cañizares, arquebisbe de València.

Han concelebrat els bisbes participants a la visita Ad Limina, així com un grup de vicaris i sacerdots de les diòcesis.

En concret, l’eucaristia ha tingut lloc a l’altar de Santa Maria, Salus Populi Romani, que la tradició atribueix als primers cristians.

A la seva homilia el Cardenal Cañizares ha destacat “l’emoció de celebrar en aquesta basílica de santa Maria, mare de Jesús i mare de l’Església”. “Contemplem aquí que santa Maria és mare: el fill de Déu s’hi ha fet home per obra i gràcia de l’Esperit Sant. Nosaltres avui som dispensadors d’aquesta gràcia”.

Aquest matí, després de l’eucaristia, els bisbes tindran, a la Congregació del Clergat, les trobades amb les congregacions de l’Educació Catòlica, del Clergat, i de Litúrgia i disciplina dels sagraments.

A la tarda visitaran el Dicasteri per a la Comunicació.

Demà després de l’eucaristia a la Basílica de Sant Pau Extramurs visitaran els Dicasteris per als Laics, Família i Vida, i per al servei del desenvolupament humà integral, a la tarda visitaran la congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica

X