Diàleg sobre la Pastoral de la Salud a Benicarló

El dia 4 de maig al saló parrquial.de St. Pere a Benicarló les tres parròquies van ser convocades per a escoltar i ser animades pel sr. Bisbe. Es el començament d’una pastoral de la Salud a Benicarló de manera més organitzada i interparroquial. El sr. Bisbe ens va animar a viure des de la fe l’acompanyament als malats i les pròpies malalties o moments difícils. Esperem que poc a poc puguem treballar cada dia més junts.

Els mossens de Benicarló

X