DECRET facultats delegades Vicari General i Episcopals