DECRET: Constitució del Consell de Pastoral Diocesà

X