Constitució nou Consell Diocesà de Càritas Tortosa

El passat 26 de març, en un acte presidit pel Sr. Bisbe Enrique Benavent Vidal tingué lloc l’acte de constitució del nou Consell Diocesà de Càritas Tortosa.

Amb motiu de la recent aprovació dels nous estatuts de Càritas Diocesana de Tortosa, calia adaptar la composició d’aquest òrgan de govern que té per missió, entre d’altres, fer el seguiment dels acords presos en les assemblees generals, promoure i supervisar la gestió de les activitats ordinàries de Càritas Diocesana, formular propostes a l’Assemblea Diocesana sobre pressupostos, criteris i prioritats de Càritas Diocesana de Tortosa, etc…

El nou Consell Diocesà de Càritas Tortosa està constituït per: el Sr. Bisbe, el Delegat Episcopal, el Director de Càritas Diocesana, el Secretari General, l’Administrador, els vocals de l’Equip Directiu, el Consiliari de cada Càritas Arxiprestal i el Coordinador de cada Càritas Arxiprestal.

Càritas Diocesana de Tortosa

Mossèn Jordi Centelles Llop
Rector de Vinebre

X