Constitució del nou Consell de Presbiteri

Dijous 3 de febrer a la Sala “Tarancón” del Seminari quedà oficialment constituït el nou Consell del Presbiteri integrat per 18 Consellers. Hi ha 7 membres nats per raó del càrrec: Vicari General, Vicaris Episcopals, Vicari Judicial, Secretari General i Rector del Seminari; 7 membres representant cadascun dels 7 Arxiprestats de la Diòcesi; i 4 membres designats pel sr Bisbe.

Presidits pel sr Bisbe vam començar pregant l’Hora de Tèrcia i, havent comprovat que els presents formàvem quòrum suficient, es va fer l’elecció del nou Secretari del Consell; l’elegit en primera votació, fou l’Il·lm. Joan Guerola Arrastrària que immediatament s’incorporà a la seva tasca. Acte seguit es van elegir els altres dos membres que, amb el sr Bisbe i el Vicari General, formen la Comissió Permanent: també en primera votació ho foren els M.I. Pascual Centelles i Carlos Garcia.

El Secretari General del Bisbat facilità a cada membre els fulls per a proclamar en veu alta el Jurament de Fidelitat i la Professió de Fe, que després cadascú va signar personalment fent-ho també al final el sr Bisbe perquè quedi constància formal de l’acte.

En el posterior diàleg amb el sr Bisbe, el M. I. Rector del Seminari, explicà el ritme de treball de la Comissió Diocesana. Tothom comentà molt positivament la bona marxa del Procés Sinodal gràcies a l’excel·lent treball de la Comissió amb significativa aportació de laics i religioses. El sr Bisbe anuncià que el Consell del Presbiteri treballarà el material específic FEM MEMÒRIA SINODAL preparat per la Comissió Diocesana. Amb aquesta finalitat la Comissió Permanent comunicarà aviat les dates de les 2 properes Reunions en què Consell de Presbiteri, des de la seva perspectiva pròpia, estudiarà els reptes de la gran Proposta Sinodal del Papa Francesc de caminat junts en l’Església.

José-Luis Arín Roig
Vicari General

X