Confirmacions en la parròquia Sta Maria de Mar

Benicarló, 19 de setembre de 2021

El dia 19 de setembre, el Sr. Bisbe Don Enrique administrà el sagrament de la Confirmació a 31 joves en la Parròquia de Sana Maria del Mar de Benicarló, acompanyats dels seus familiars, amigues i amics.

Festa esplèndida en la que tots hem pregat per a que, en paraules del Sr. Bisbe, el sagrament influeixi en les seues vides i perquè, des de la seua edat, sapiguen dirigir la vida cristianament.

Ser cristià no ha estat mai fácil. El món d’avuí potser ens presenta més dificultats, Donar testimoni de Crist suposa molta valentía i perseverança.

Jesús promet als seus que rebran l’Esperit i será l’Esperit el que els ajudarà a ser testmonis clars en el món d’avuí.

Eseprem que la Confirmació ajudi als nois i noies a viure la seua vida – malgrat tot- amb una perspectiva cristiana.

Catequistes de Santa Maria

X