Confirmacions Parròquia del Rossell

El diumenge 12 de maig l’església parroquial dels Sants Joans de Rossell va viure un esdeveniment significatiu pel fet que 14 nois i noies van rebre de mans del vicari episcopal de la zona centre, mn. Carlos París Escura, el sagrament de la Confirmació.

Va ser una celebració festiva en la que els cants, els aplaudiments i la participació de la comunitat cristiana en general i la dels joves en particular van deixar una empremta significativa pel que suposa aquesta festa a nivell eclesial.

Durant l’homilia, mn. París ens va exhortar a tots els presents, especialment als confirmands, protagonistes d’un acte que marcarà la seva vida, com el signe propi del ritus de la celebració que impregna el seu esperit, a buscar la felicitat deixant-nos interpel·lar per Déu i a ser coherents amb un compromís personal tan necessari com transformador.

El rector de la parròquia, mn. Genaro Cachaca, va concelebrar una eucaristia en la que els pares, els familiars i els amics, van participar activament d’un esdeveniment que esdevé l’aparador d’un treball constant que protagonitza el testimoni dels responsables, amb la col·laboració de l’acompanyament del seu catequista Josep Cardona.

Pel fet de tractar-se d’una parròquia menuda, per la dificultat que això suposa i el ventall social que hi ha en aquest marc respecte a la motivació i la respectiva aglutinació dels joves, el treball que s’ofereix desinteressadament, esdevé una dedicació inestimable a la vida parroquial per transmetre la imatge d’una activitat esperançadora que, com els dons de l’Esperit Sant, pugui donar els seus fruits.

Xavi Castellà

X