Confirmacions al parròquia de Sant Blai, Tortosa

El dissabte 30 de desembre, a les 19 hores, a la parròquia de Sant Blai van rebre el sagrament de la Confirmació  Éric, Pol i Joana. Va concelebrar amb el Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo Rodríguez, Mn. Josep Ma Membrado, rector de la parròquia,  Mn. Jordi  Bertomeu i Mn. Santi Martínez  La part musical de l’Eucaristia fou a càrrec del Sr. Joan Redó i de la Sra. Cinta Accensi. S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Avui la pau ha baixat del cel”. Mn. Membrado va fer la monició d’entrada i tot seguit les paraules del Bisbe Sergi. Disposem-nos amb goig a viure aquesta celebració de la Sagrada Família i preguem per aquests nois i noia  que avui rebran el sagrament de la confirmació, per a que siguin sempre fidels deixebles del Senyor. Ara demanem perdó pels nostres pecats. Vam cantar: “Senyor, tingueu pietat”.

Després del cant: “ Glòria a Déu a dalt del cel” els qui havien de ser confirmats van  proclamar les lectures. La primera del llibre del Gènesi (Gn 15, 1-6; 21, 1-3). El Salm responsorial 127: “Feliços els fidels del Senyor, que viuen seguint els seus camins”. La segona lectura de la carta de sant Pau als cristians hebreus (11,8. 11-12. 17-19) i Mn. Jordi Bertomeu proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 2, 22-40).

A continuació Mn. Membrado, presentà al Sr. Bisbe els tres qui havien de ser confirmats, manifestant que estaven batejats i que havien rebut una catequesi adequada a la seua edat. Tot seguit el Bisbe Sergi va fer l’homilia. Vull saludar en primer lloc els joves que avui rebreu el sagrament de la confirmació: Joana de La Cava-Deltebre, Éric i Pol de Tortosa, i als concelebrants Mn. Josep Maria, rector d’aquesta parròquia,  Mn. Jordi i Mn. Santi. Amb el dos nois vaig coincidir  en la Trobada Mundial de la Joventut a Lisboa quan el Papa m’havia anomenat bisbe de la nostra diòcesi de Tortosa, però encara no havia pres possessió. Vaig dedicar-hi una glossa dominical, perquè l’haver participat en la JMJ no va ser una cosa puntual, sinó un procés.

Hem contemplat en l’Evangeli la presentació de l’Infant Jesús al temple per complir el que era costum segons la Llei. Hem de sentir-nos cridats pel Senyor i sentir-nos família de fills de Déu i fills en el Fill en la nostra comunitat cristiana. El fet de ser cristians, el viure en família, és un gran regal, perquè tenim la força de l?Esperit Sant. Avui Joana, Éric i Pol rebreu la força de l’Esperit Sant amb profunditat. Deixeu-vos treballar per l’Esperit. Aquí teniu els vostres pares, familiars, mossens, catequistes… però el millor regal que podeu rebre és la força de l’Esperit. Amb la imposició de les mans, l’Esperit Sant davallarà sobre vosaltres i heu de ser veritables deixebles del Senyor i anar esbrinant el que espera de cadascú; és a dir evitar fer el mal i fer sempre el bé. Cal buscar les petjades del Senyor i demanar-li que us vivifiqui la flama del  seu amor. Esteu alerta del que vol de cadascú, però sabeu que Ell no ens deixa mai. Ens diu sant Joan: “No podem estimar Déu a qui no veiem, si no som capaços d’estimar el nostre germà que el veiem”. Que Maria de Natzaret us acompanyi en aquest camí i deixeu-vos guiar per l’Esperit del Senyor. Que així sigui.

Tot seguit van passar amb el  bisbe Sergi a la pila baptismal per renovar les promeses del baptisme, acompanyats  dels pares i padrins. Renuncieu a Satanàs i a totes les seves obres i seduccions? Hi renuncio. Creieu en Déu Pare totpoderós creador del cel i de la terra? Hi crec…Creieu en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida i que avui se us dóna d’una manera particular pel sagrament de la Confirmació…? Hi crec.  I al final de totes les preguntes el Sr. Bisbe respongué: Aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l’Església, que ens gloriem de professar en Crist Jesús, Senyor nostre. Amén. A continuació la imposició de les mans. El Sr. Bisbe estén les mans sobre els confirmands  invocant  l’Esperit Sant per tal que davalli damunt d’ells la plenitud dels seus dons i amb les mans esteses diu: “Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist… allibereu-los del pecat, infoneu-los l’Esperit Sant Defensor, doneu-los l’Esperit de saviesa, d’intel·ligència, de consell, d’esperança… Per Crist Senyor nostre. Amén. Finalment la Crismació. Ells, acompanyats dels seus padrins, s’acosten al Sr. Bisbe qui els marca una creu sobre el front, amb el crisma i els fa testimonis i membres de la comunitat cristiana:“Rep el signe del do de l’Esperit Sant. La pau sigui amb tu”. I amb el vostre esperit”.

 A continuació van fer les pregàries els tres confirmats i les dues catequistes: Per l’Església, per tots els cristins, pels qui pateixen la pobresa, la guerra i les persecucions, per les nostres famílies, per les famílies que viuen aquests dies problemes greus… Que trobin l’ajuda i la força que necessiten per tirar endavant. Preguem el Senyor. Jesús, Fill de Déu. Escolteu-nos.

Arribat el moment de l’ofertori, la Sra. Cinta Accensi va cantar l’Ave Maria de Schubert i “Sant, Sant, Sant”  i “ l’Anyell Déu” va cantar-ho el Sr. Joan Redó,  acompanyat de l’assemblea. Durant la Comunió, la Sra. Cinta va cantar “Panis Angelicus”de Cèsar Franki. Abans d’acomiadar-nos, Joana, Éric i Pol van donar gràcies al Senyor pel sagrament de la Confirmació que havien rebut, al Sr. Bisbe, als mossens, a les famílies, a les catequistes i a tota la comunitat parroquial que els havia acompanyat. Finalment el bisbe Sergi impartí la solemne benedicció final i ens vam acomiadar amb el cant de la nadala:“Nadal blanc”. Que en Jesús trobem sempre la felicitat que busquem: Pau. Amor i Alegría, ajudats per l’acció de l’Esperit Sant.

Maria Joana Querol Beltrán

 

X