Confirmacions a la parròquia l’Assumpció de Maria, de Morella

Dissabte, 26 de juny de 2021

X