Confirmacions a la parròquia l’Assumpció de Maria
Amposta, 29 de maig de 2021
X