Confirmacions a la parròquia Sant Blai, de Tortosa

El dissabte, 26 de febrer, a la Missa de les 19 hores, van rebre el sagrament de la Confirmació a la parròquia de Sant Blai  tretze adolescents entre nois i noies alumnes del col·legi de la Consolació, de la Sagrada Família, de l’Institut Cristòfol Despuig i una noia d’Amposta. Van concelebrar amb el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, Mn. Josep Ma Membrado, rector de la parròquia i Mn. Rafel Prades. La gna. de Ntra. Sra. de la Consolació, Victòria Nàcher, i el Sr. David Verrilli han estat els seus catequistes. La part musical fou a càrrec del Sr. Antoni Perulles.

S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “L’Esperit del Senyor vindrà a vosaltres”.  Tot seguit el Sr. Bisbe pregà: En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. La pau sigue amb vosaltres. Mn. Membrado va fer la monició d’entrada: Germans, ens hem reunit per celebrar la Confirmació d’alguns membres de la nostra comunitat de batejats. Presideix aquesta assemblea el nostre Bisbe, Enrique, dintre la qual i pel sagrament de la Confirmació, l’Esperit Sant, que ja habita en els cors dels batejats, els serà infós amb més plenitud, per fer-los arribar a la maduresa cristiana.

Després del “Glòria”, tres noies que havien de ser confirmades, van fer les lectures. La primera  del primer llibre de Jesús, fill de Sira (Sir 27, 4-7). El Salm responsorial (91)“La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre”. La segona lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 15, 54-58). Després de cantar “al·leluia”, Mn. Rafel proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 6, 39-45).

La gna. Victòria Nàcher, presentà al Sr. Bisbe els qui havien de ser confirmats: Aquests joves foren batejats amb la promesa que  havien de ser educats en la fe i que un dia, per la Confirmació rebrien la plenitud de l’Esperit Sant. Com a responsable de la catequesi puc dir que aquests candidats a la Confirmació han rebut una catequesi apropiada a la seva edat. Els tretze foren presentats al Sr. Bisbe, pare i pastor de la diòcesi. Tot seguit va fer l’homilia:

Benvolgut mossèn Josep Ma, rector de la parròquia, mossèn Rafel, germans i germanes tots. Estem celebrant l’Eucaristia en la que un grup de nois i noies rebreu el sagrament de la confirmació. El dia del vostre baptisme, els pares i padrins van professar en nom vostre la fe de l’Església per a que forméssiu part dels deixebles de Jesús i cadascú va iniciar un camí. Tots els qui us acompanyem, els pares, les famílies, la parròquia i tota l’Església hem de donar gràcies al Senyor perquè la fe que vau rebre aquell dia, no està morta en els vostres cors. Si voleu rebre el sagrament de la Confirmació és perquè Jesús forma part de la vostra vida. Tal vegada podríeu ser millors amics seus, però tots els qui estem aquí hem de tenir la consciència que podríem ser més bons cristians, perquè tots podem avançar en el camí de la fe. Si voleu rebre la confirmació, no és perquè sou uns cristians perfectes, sinó perquè cada dia sigueu millors. Deia sant Agustí: “L’Esperit Sant és com l’oli que manté encesa la flama de la fe”.

El sagrament de la confirmació ha de ser un compromís al sí que doneu al Senyor. Per a ser bons cristians no és prou la catequesi. Per a ser bons cristians no és suficient estar batejats, sinó prendre les decisions a partir de la fe. Hi ha molts batejats que Jesús no significa res per a la seua vida. Heu de dir al Senyor que voleu ser els seus amics. Esteu en un moment en el qual desitgeu prendre les decisions i ser vosaltres els qui heu de donar l’orientació a la vostra vida; però les decisions les heu de prendre des de la fe.

  1. Avui renovareu les promeses baptismals, que és dir sí al Senyor a tot allò que ens apropa a Ell, i dir no a tot el que ens allunya i trenca l’amistat amb Déu. Avui aneu a dir sí al Senyor i que voleu ser cada dia més amics seus.
  2. Rebre el sagrament de la confirmació és el compromís a viure la vida d’una altra manera; és viure-la com a fills de Déu. El Senyor en l’Evangeli que hem proclamat ens ha dit:
  3. “¿Un cec seria capaç de guiar un altre cec? ¿No caurien els dos dintre el clot?” El nostre guia ha de ser Jesús, el Senyor, la seua Paraula. De vegades ens deixem guiar per cecs que van molt desorientats. Jesús ha de ser la llum que il·lumine la vostra vida. Escolteu la Paraula de Déu, escolteu l’Evangeli i no us deixeu enganyar per altres paraules.
  4. La relació d’un cristià amb els altres ha d’estar guiada per l’Evangeli. Jesús també ens ha dit avui que no podem jutjar els altres.”Per què, doncs, veus l’estella dintre l’ull del tu germà, i no t’adones de la biga que tens dintre el teu ull?” En la relació amb les altres persones hem de saber veure les qualitats que tenen i ser més exigents amb nosaltres mateixos i saber veure les qualitats dels altres.
  5. El bon cristià sap veure els fruits de l’Esperit: pau, alegria, bondat, generositat… Pregunteu-vos: Quins són els fruits del meu cor? El fruits pel que es donen a conèixer els autèntics cristians són: pau, amor, alegria, generositat… Si vivim d’aquesta manera, donarem testimoni de la nostra fe.

Demanem al Senyor que us ajude a ser fidels en el vostre camí, a conservar al llarg de la vostra vida la gràcia que avui rebreu, i que la fe sigue la llum que us guiï sempre. Que així sigue.

Després de la renovació de les promeses del Baptisme, la catequista explicà el ritus de la Confirmació. El bisbe Enrique els imposà les mans, que significa la força de l’Esperit Sant qui els confirma en la fe del baptisme i els fa testimonis i membres adults de la comunitat cristiana que és l’Església. A continuació de la pregària, la crismació, imposant-los el Sr. Bisbe la mà al front signant-los amb la unció del crisma i el senyal de la creu. “Rep el signe del do de Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb tu. I amb el vostre esperit”

 Tres dels qui havien estat confirmats van fer les pregàries, demanant per l’Església, pels qui han estat confirmats, pels pares i padrins i per les necessitats de tot el món, especialment per la pau. A l’ofertori vam cantar “El Senyor et convida a seure a taula amb Ell”. Arribat el moment de la comunió el cant fou: “Para quien soy yo?”. Mn. Membrado va agrair al Sr, Bisbe la seua presència i va animar els qui havien estat confirmats a seguir el camí que havien iniciat.

El Sr. Bisbe abans de la benedicció final els digué: Enhorabona als qui heu rebut la confirmació, i a les vostres famílies que us han acompanyat i tant de bo continueu la vostra formació. Tot seguit impartí la benedicció final. Germans, amb l’alegria del Senyor, aneu-vos-en en pau. Ens vam acomiadar cantant: “Ave Maria, Ave María, Ave Maria” I al final la foto–record amb el Sr. Bisbe i els recents confirmats.

Va ser una celebració molt preparada i participada. Que el Senyor ajude aquests  adolescents a viure feliços a partir dels dons rebuts de l’Esperit Sant.

Maria Joana Querol Beltrán

X