Confirmacions a la parròquia de Campredó.

El 29 de maig la parròquia de sant Joan Baptista de Campredó vivia amb gran joia la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, en la celebració de l’Eucaristia dominical el sr. Bisbe, don Enrique Benavent, impartia el sagrament de la Confirmació de 14 joves del nostre poble.

Amb la pandèmia pel mig, han estat tres cursos en preparació catequètica 15 joves de Campredó. La salut va impedir a una poder rebre-la aquest dia. Han estat tres anys de trobades amb les catequistes i el mossèn, però també de tancament i d’incertesa que a la fi s’han vist coronats amb la celebració senzilla però a la vegada solemne i participada de la Confirmació.

El sr. Bisbe, seguint les lectures de la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, recordava d’una manera directa i concreta a l’assemblea que encara que el Senyor puja al cel, continua al nostre costat i ens acompanya en tot moment; als confirmands els deia també que estan cridats a ser testimonis de la seva fe en els diferents àmbits on estudien, fan esport …; i ha acabava dient-los que el seu gran testimoni ha de ser l’alegria, pròpia dels cristians que coneixen a Crist Ressuscitat i que el tenen sempre al seu costat.

Acompanyats pels pares, padrins, familiars, amics i feligresos els joves campredonencs vivien una jornada de festa en la família de la fe que és l’Església.

Víctor Cardona

X