Confirmacions a Flix

El diumenge 15 de maig a les 12 del mati 12 joves del nostre poble de Flix, van rebre el sagrament de la confirmació de mans del nostre Bisbe Don Enrique

Les comunitats parroquials van entrant en la normalitat, i un signe són els sagraments, i més este mes de maig, mes de Maria, les confirmacions són signes d’un procés en la vida cristiana dels nostres joves.

La celebració dels 12 joves va significar un compromís. Acompanyats dels pares, padrins i familiars envoltats per la comunitat parroquial, una alegria personal, familiar i  de comunitat.

Mn. Jordi Centelles Llop
Rector de Flix

X