COMENCEM UN NOU CURS 06-09-2015

Després del parèntesi de l’estiu, durant el qual el ritme d’activitat es ralenteix, amb l’arribada del mes de setembre tenim la impressió que tot torna a engegar-se. A poc a poc es va recuperant el ritme del treball quotidià, els nens i els joves prompte començaran un nou curs escolar, etc…

La vida de l’Església en l’essencial no s’interromp, perquè les parròquies continuen obertes i els cristians mantenim la nostra vida d’oració i la celebració dels sagraments. També les tasques pastorals estan presents durant l’estiu. Parròquies i grups de la nostra diòcesi organitzen activitats pròpies d’aquesta època. Pensem, per exemple, en els nens i joves que han participat en la peregrinació a Lourdes, en el camí de Sant Jaume, en convivències i colònies, o en els malalts que han assistit a les colònies organitzades per la Frater, etc… Totes aquestes activitats i moltes altres, són signe que en la nostra diòcesi es treballa seriosament per l’anunci de l’Evangeli.

El començament del curs suposa la tornada a les activitats ordinàries en la vida de les parròquies i dels diferents grups eclesials: la catequesis, així com les reunions i activitats de les diferents realitats de l’Església comencen de nou. Però no hem d’oblidar que cada curs té també uns accents propis que tots hem de compartir i que ens ajuden a créixer en comunió amb l’Església Universal i en la nostra diòcesi. M’agradaria, en aquest primer escrit del nou curs, esmentar tres esdeveniments que estaran presents en la vida de la nostra diòcesi.

En primer lloc vull convidar-vos a seguir aprofundint en l’aplicació de les línies d’acció pastoral, que ja vam començar a posar en pràctica el curs passat i que estaran vigents fins que finalitzi la visita pastoral al juny de 2017. En sintonia amb l’exhortació Evangelii Gaudium del Papa Francesc, estem convidats a recórrer junts un camí de renovació personal i pastoral i de servei als més necessitats. Per posar en pràctica aquestes línies d’acció es realitzarà la visita pastoral als arxiprestats del Baix Maestrat i de Tortosa.

Un segon accent en la vida de la nostra diòcesi el constituirà la celebració del Jubileu de la Misericòrdia, al qual el Papa Francesc ha convocat a tota l’Església. Prompte es donarà a conèixer el calendari d’activitats que s’organitzaran en la diòcesi, així com les diferents iniciatives per viure aquest temps de gràcia en comunió amb el que el Papa proposa en la butlla Misericordiae vultus: peregrinacions a la catedral, missió diocesana, 24 hores per al Senyor, iniciatives per viure les obres de misericòrdia, atenció espiritual en la catedral, que serà el Temple jubilar de la nostra diòcesi.

Finalment, no oblidarem altres temes, com l’any de la vida consagrada que finalitzarà al febrer de 2016, i l’esforç per donar a conèixer el missatge de la encíclica Laudato sí’.

I tot això per a què? Per a seguir avançant junts en el camí de la fe i anunciar a tots el goig de l’Evangeli. Que aquest sigui el fruit de totes l’activitats que s’organitzen al llarg d’aquest nou curs.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X