COMENÇAR DE NOU 02-09-2018

El ritme de treball i el calendari escolar ens porten a viure l’inici  del mes de setembre com un nou començament de la vida ordinària en les nostres parròquies. Dins de pocs dies els xiquets i joves tornaran als seus centres d’estudi i tots anirem recuperant, a poc a poc, el ritme que ve marcat pel treball i les ocupacions de cada dia. És important que visquem aquest moment amb la il·lusió de qui té davant una oportunitat nova per a treballar a l’Església, i amb el desig de créixer i d’avançar en el camí de la fe.

El temps de l’estiu, encara que no ha de suposar una interrupció en la vida cristiana, sí que marca un ritme diferent en les activitats que s’organitzen en les parròquies. Ara és el moment en el qual també la vida torna a la normalitat: comença de nou a organitzar-se la catequesi, i els diferents grups i associacions recuperen el ritme habitual de reunions i d’activitats. És fonamental que tots els qui tenim un compromís en l’Església, visquem aquest moment amb el desig positiu de començar de nou el servei eclesial i preparar-nos per a realitzar millor la nostra missió. Us convido a no acontentar-nos en repetir rutinàriament el que hem fet altres anys, sinó que ens esforcem per preparar-nos més per a realitzar millor el nostre treball a l’Església.

La diòcesi ofereix un calendari d’activitats dirigides a tots (catequistes, voluntaris de Càritas, col·laboradors en la pastoral familiar, laics, sacerdots, etc…), que ens poden ajudar a intensificar la nostra formació i a créixer en la vida espiritual. Us convido a què, en la mesura que us ho permeten les vostres obligacions laborals i familiars, feu un xicotet esforç per participar en elles. Això és el signe més clar de què vivim la nostra missió des de la convicció que el que fem és important per a l’Església i, per això, ens volem preparar per a realitzar-la millor. A les dificultats que estem vivint en aquests temps per a l’anunci de l’Evangeli, únicament podrem respondre adequadament amb una millor preparació.

Com tots sabeu, aquest curs és el segon en la posada en pràctica de les orientacions pastorals per a créixer en la comunió diocesana, que vam començar a aplicar el curs passat. Entre els objectius que s’indiquen en aquest xicotet pla de pastoral hi ha un en el qual us convido a centrar-nos aquest any. Em refereixo a la necessitat de potenciar i reforçar aquelles realitats pastorals i activitats eclesials que serveixen a la transmissió de la fe als xiquets i els joves: la catequesi que acompanya la recepció dels sagraments de la iniciació cristiana; la pastoral juvenil en els grups parroquials i en els col·legis, especialment aquells que són de titularitat eclesial; tot allò que tinga com a objectiu la implicació de la família en la transmissió de la fe als fills, com convidar als pares a inscriure’ls en l’assignatura de religió en els seus centres educatius, i a implicar-se més en els processos catequètics i que coneguen la vida eclesial des de dins.

Us desitjo que comenceu aquest nou curs amb il·lusió i esperança.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X