Celebració del dia mundial de l’Alzheimer

Tortosa, parròquia Mare de Déu dels Dolors, 21 de setembre de 2021

El dia 21 de setembre, se celebrà com tots els anys una Missa a la parròquia Mare de Déu dels Dolors amb motiu de la Jornada Mundial de l’Alzheimer. Presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, fou concelebrada per mossèn José Luís Arín, rector de la parròquia i per mossèn Pepe Insa, qui durant molts anys també va servir-la com a rector.

Van assistir a la celebració de l’Eucaristia la Sra. Anna Algueró, presidenta l’Associació de Familiars d’Alzheimer de la Terres de l’Ebre (AFATE) i dues regidores de l’Ajuntament de Tortosa: la Sra. Mònica Ripoll, regidora de Serveis Socials i la Sra. Cinta Espuny. Missa en record de tots els malalts d’Alzheimer que durant aquest temps de pandèmia han estat cridats a la Casa del Pare, així com pels seus familiars i amics. L’Eucaristia és acció de gràcies i pregarem pels malalts i per tots els qui els envolten: famílies, cuidadors, voluntaris i professionals.

Les lectures proclamades foren: La primera de la carta de sant Pau als cristians d’Efes, per una feligresa de la parròquia.  El Salm responsorial 18 “La seva crida s’escampa a tota la terra”, cantat per Carme Audí, igual  que l’Al·leluia i, Mn. José Luís Arín proclamà l’Evangeli segons sant Mateu (Mt 9, 9-13)

El Sr. Bisbe inicià l’homilia saludant els preveres concelebrants, regidores, presidenta d’AFATE,  membres de l’Associació i germans tots en el Senyor. En l’Eucaristia d’avui recordem els qui ja han estat cridats pel Senyor, però també tenim presents els qui sofreixen la malaltia i els qui els acompanyen. Quan Jesús va venir a aquest món creat per Déu, no era un món perfecte. Però el Senyor que va acceptar-lo tal com era, manifestà que era solidari. Hem vist en l’Evangeli com Jesús s’acosta als malalts fins viure Ell mateix el dolor i el sofriment. També s’acosta als pecadors i no els rebutja: “No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors”. I a Mateu qui era cobrador d’impostos li diu: “Vine amb mi. Ell s’aixecà i se n’anà amb Jesús”. El Senyor no deixa d’estimar els pecadors i els qui sofreixen. Ell va venir a transformar el nostre món.

Avui recordem els malalts de l’Alzheimer. El misteri del dolor es fa present en la vida de tots i concretament aquesta malaltia és especialment dolorosa i les persones que estimen el malalt pateixen un doble sofriment: per la part física veient com l’organisme es va deteriorant i per la demència que l’Alzheimer comporta. Hem d’estar a prop d’aquestes famílies per a que capten el nostre recolzament i la nostra pregària i posar en les seues vides un signe d’amor i d’esperança. Podem posar amb la nostra actitud signes d’esperança en el cor de les persones que pateixen, comprenent i sentint el que estan vivint.  Aquesta ha de ser la nostra actitud. Que així sigue.

La Regidora de Serveis Socials va fer les pregàries demanant per l’església, pels malalts i les seues famílies, pels cuidadors, per l’Associació de familiars d’Alzheimer i per tots els malalts, familiars i amics que ens han deixat durant el temps del COVID.

El cant de  la comunió fou: “Jesucrist ens ha estimat, com ningú mai no ha estimat”. Després de la benedicció del nostre bisbe Enrique, la Sra. Carmen Brull, de l’Ametlla de Mar, va cantar l’Ave Maria de Schubert. Els celebrants de l’Eucaristia i tots els qui vam participar-hi, amb la mirada fixa en la Mare de Déu dels Dolors, Patrona de la parròquia, de ben segur que vam encomanar a la nostra Mare els malalts i les seues famílies.

La Sra. Anna Algueró, presidenta d’AFATE, adreçà unes paraules de record per les persones que ja no ens acompanyen des de fa dos anys, ja que l’any passat no vam poder fer aquesta celebració a causa de la pandèmia, ni inclús l’Eucaristia. Vull agrair al Sr. Bisbe i als preveres de la parròquia la seua pregària i acompanyament, perquè des de fa molts anys sempre estan amb nosaltres, especialment en la celebració de la Missa. Gràcies una vegada més per la vostra participació. I gràcies a tots per venir a celebrar aquest Dia Mundial de l’Alzheimer.

I abans de separar-nos, el Sr. Bisbe ens digué les paraules de comiat de la celebració: “Aneu-vos-en en pau”. “Donem gràcies a Déu”.

Que el Senyor done la fortalesa que necessiten els malalts, familiars i cuidadors i que la Mare de Déu dels Dolors els ajude a trobar la pau, el consol i l’alegria als qui més ho necessiten.

Maria Joana Querol Beltrán

X