Celebració de la Vetlla Pasqual a la Catedral

El dia 16 d’abril, dissabte Sant, a les 22 hores, vam celebrar a la Catedral la Vetlla Pasqual, conjuntament amb les parròquies de Sant Blai i Sant Jaume de Remolins. Presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, fou concelebrada per Mn. José Ma Membrado, Mn. Pascual Centelles i Mn. Rafel Prades. La part musical va ser a càrrec de Mn. Víctor Cardona a l’orgue i Joan Redó qui dirigí els cants.

La celebració consta de quatre parts: 1a) Benedicció del foc i preparació del ciri pasqual; 2a) Litúrgia de la Paraula; 3a) Litúrgia del baptisme; 4a) L’Eucaristia. Per a la benedicció del foc ens vam aplegar al final de la nau central. Primer el Sr. Bisbe beneí el Foc: “Oh Déu, santifiqueu aquest foc nou… per tal que puguem arribar amb el cor pur a la festa de la llum eterna”. Després marcà el Ciri Pasqual amb una creu dient: “Crist ahir i avui, principi i fi, alfa i omega. D’ell són els temps i els segles. A ell la glòria i el poder per tota l’eternitat. Amén”. Tot seguit posà cinc trossets d’encens al Ciri Pasqual:“Per les seues llagues glorioses ens guarde i ens conserve Crist, el Senyor. Amén”. Després el va encendre: “Que la llum de Crist ressuscitat gloriosament dissipi les tenebres del cor i de l’esperit”. Il·luminats pel Ciri Pasqual i les candeles que vam encendre els fidels, vam recórrer en processó la nau central de la catedral, mentre el Sr. Bisbe cantava: “Llum de Crist” i l’assemblea responia: “Donem gràcies a Déu”. En arribar els celebrants al presbiteri, s’il·luminà la catedral i es tornà a cantar: “Llum de Crist. Donem gràcies a Deu”. Tot seguit es proclamà el Pregó Pasqual, anunci de la Pasqua i  síntesi de la història de la salvació.

A continuació en la litúrgia de la Paraula es proclamaren quatre  lectures. La 1a (Gn 1, 1-2.2). Déu veié  tot el que havia fet, i era bo de debó.  Després el Salm responsorial 103: “Envieu el vostre Esperit i renoveu la faç de la terra”. A continuació de cantar el Salm,  la pregària del Sr. Bisbe.  La 2a lectura (Ex 14, 15-15). Els israelites caminaren per terra eixuta enmig del mar. El Salm responsorial 15: “Cantem al Senyor que s’ha cobert de glòria”. La 3a lectura (Is 55,1-11). Pactaré amb vosaltres una aliança eterna  El Salm responsorial 12: Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua de les fonts de salvació”. Finalment la 4a lectura que es proclamà (Ez 36,16-17a.18-28) Abocaré sobre vosaltres aigua pura i us donaré un cor nou. El Salm responsorial 41: “Com la cérvola es deleix per l’aigua viva, així em deleixo jo per vós, Déu meu”.

Tot seguit es van obrir les portes del retaule de la Mare de Déu de l’Estrella i vam cantar: “Gloria in excelsis Deo”.A continuació la lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (6, 3-11) i vam cantar: “Al·leluia. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura eternament el seu amor”. Després Mn. Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Lluc (Lc 24, 1-12): “ El diumenge, molt de matí, les dones anaren al sepulcre… Trobaren que la pedra havia estat apartada de l’entrada del sepulcre. Hi entraren, però no trobaren el cos de Jesús, el Senyor… Per què busqueu entre els morts aquell que viu?…”

El Sr. Bisbe inicià l’homilia. Benvolguts  germans en el sacerdoci, estimats germans i germanes en el Senyor. Acabem d’escoltar les lectures de la litúrgia d’aquesta nit, que està plena de signes i símbols. El primer és la llum i veiem com la llum venç la tenebra. Quan veiem les tenebres i la foscor del nostre món, podem tenir la impressió que les tenebres vencen la llum, però, no és així. Hem vist com la llum venç les tenebres. També ens parla la litúrgia de la llibertat sobre l’esclavatge. L’alliberament del poble d’Israel, el pas del mar Roig; el poble té molt clar que l’alliberament ve de Déu. També en el nostre món podem pensar que l’esclavitud és més forta que la llibertat.

Avui celebrem la Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist i sembla que la mort havia vençut la vida. Però sabem que no fou així. Jesús havia passat pel nostre món alliberant a tots i va rebre una condemna. Semblava que Jesús havia sucumbit a la mort, però va passar de la mort a la vida. També nosaltres hem passat de la mort a la vida. És la victòria de la gràcia sobre el pecat. Quantes vegades veiem en el nostre món que el poder del pecat és més gran que la gràcia. Hem passat de la mort a la vida, del pecat a la gràcia. Celebrem també l’esperança que passarem d’aquest món al Pare.  El dia del nostre baptisme els van preguntar als pares i padrins, què demaneu ? La fe.  La mort està present en el món, però no té l’última paraula. Els cristians vivim lliures de la por de la mort perquè Jesús ens rescatà. Per què podem passar de la mort a la vida i de la vida terrena a la vida eterna? Gràcies a la Resurrecció del Senyor. Ell ens ha donat una esperança nova i gràcies a Ell hem passat de la vida del pecat a la vida de la gràcia. Aquesta nit és de joia, d’alegria, d’acció de gràcies i de llibertat, que ens fa viure en la fe, esperança i caritat. Valorem la fe que vam rebre pel baptisme i vivim joiosos l’esperança de la vida eterna. Maria va experimentar l’alegria de trobar-se amb el seu Fill Ressuscitat. Que Ella ens sostingue en el nostre pelegrinatge cap a la vida eterna. Així sigue.

Després de cantar les Lletanies del Sants, el nostre bisbe Enrique beneí l’aigua i va introduir-hi el Ciri Pasqual i tots els participants de la celebració de l’Eucaristia vam encendre els ciris per renovar les promeses del Baptisme. A continuació el Sr. Bisbe ens va aspergir amb l’aigua beneïda, mentre vam cantar: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”. I tot seguit les pregàries. Després de l’ofertori el Sr. Bisbe encensà l’altar i la creu i Mn. Membrado encensà  tots els fidels.

Arribat el moment de la Comunió vam cantar: “I jo el ressuscitaré el darrer dia”. Abans de la benedicció final, el Sr. Bisbe ens desitjà una feliç Pasqua de Resurrecció amb l’alegria del Senyor Ressuscitat. Que us acompanye a vosaltres i a les vostres famílies. Tot seguit ens donà la benedicció  solemne. Germans aneu-vos-en en pau. Al·leluia, al·leluia! I vam respondre: Donem gràcies a Déu. Al·leluia, al·leluia! A continuació el cant a la Mare de Déu, “Regina caeli”.

I finalitzà la solemne celebració de la Vetlla Pasqual, portant al baptisteri l’aigua beneïda, mentre vam cantar: “CRIST HA RESSUSCITAT”. Donem gràcies a Déu per la celebració solemne de la Vetlla Pasqual i que el Senyor ens ajude a viure aquest temps de Pasqua amb alegria i amb el desig de estimar-lo més cada dia.

Maria Joana Querol Beltrán