Celebració de la Vetlla Pasqual a la Catedral 2021

Catedral, 03 d’abril de 2021

El dia 3 d’abril, dissabte Sant, a les 19’30 hores, vam celebrar a la Catedral la Vetlla Pasqual, conjuntament amb les parròquies de Sant Blai i Sant Jaume de Remolins. Presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, fou concelebrada per Mn. Josep Ma Membrado i Mn. Pascual Centelles. La Resurrecció de Jesús és l’esclat de vida, la llum que resplendeix en la foscor. És la gran festa de l’any litúrgic.

La celebració consta de quatre parts: la del Foc, la de la Paraula, la del Baptisme i la de l’Eucaristia. La benedicció del foc es va fer a l’interior de la catedral al davant de la porta principal, on només es van aplegar el Sr. Bisbe, els concelebrants i algunes persones que havien d’ajudar en la celebració. Tots els fidels vam romandre als nostres llocs a causa de la pandèmia. Primer el Sr. Bisbe beneí el Foc: “Oh Déu, santifiqueu aquest foc nou,i feu que aquestes festes pasquals abrandin en nosaltres el desig per les coses del cel, per tal que puguem arribar amb el cor pur a la festa de la llum eterna”. Després marcà el Ciri  Pasqual amb una creu dient: “Crist ahir, i avui, principi i fi, alfa i omega. D’ell són els temps i els segles. A ell la glòria i el poder per tota l’eternitat. Amén”. Tot seguit col·locà l’encens: “Per les seues llagues glorioses ens guarde i ens conserve Crist, el Senyor. Amén”.

Després es va encendre el Ciri: “Que la llum de Crist ressuscitat gloriosament dissipi les tenebres del cor i de l’esperit”. Il·luminats pel Ciri Pasqual, van desplaçar-se fins al presbiteri mentre el Sr. Bisbe cantava:“Llum de Crist” i l’assemblea responia: “Donem gràcies a Déu”. En arribar al presbiteri es van encendre els llums de la Catedral i es tornà a cantar: “Llum de Crist. Donem gràcies a Deu”. Tot seguit, Joan Redó proclamà el Pregó Pasqual, que és  una invitació a l’alegria de la Pasqua i una síntesi de la història de la salvació.

A continuació es proclamaren tres  lectures de l’Antic Testament: La 1ª (Gn 1, 1-2, 2): Fa referència a una mirada amorosa de Déu que creà el món i ens el posa a les mans com un gran do de bondat. La 2ª lectura (Ex 14, 15-15, 1a): El nostre Déu és el Déu de la llibertat i està a favor dels febles i dels oprimits. La 3ª lectura (Is 55, 1-11): Veniu a mi tots els assedegats i us saciaré de vida. Pactaré amb vosaltres una aliança eterna  Totes les lectures anaven seguides d’un salm i d’una pregària. Tot seguit es van encendre els llums de l’altar i vam cantar: “Gloria in excelsis Deo”. Després es proclamà la lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 6, 3-11):  Crist, una vegada ressuscitat d’entre els morts, ja no mor més. A continuació vam cantar el Salm 117: “Al·leluia. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura eternament el seu amor”. Després es proclamà l’Evangeli segons sant Marc (Mc 16, 1-7)): “… El diumenge, molt de matí, arribaren al sepulcre… Llavors alçaren els ulls i s’adonaren que  la pedra ja havia estat apartada… No tingueu por. Busqueu el Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat…”

El Sr. Bisbe inicià l’homilia. Estimats germans en el sacerdoci, germans i germanes tots en el Senyor. La nit que estem vivint ens parla d’una notícia inesperada. Maria Magdalena, Maria, la mare de Jaume i Salomé, van anar al sepulcre per a ungir el cos de Jesús, pensant que el Senyor estava mort i en arribar-hi es va obrir una llum d’esperança en la seua vida que va omplir el seu cor. La litúrgia d’avui ens parla d’aquesta esperança. Hem començat la celebració amb la Catedral a fosques, i a poc a poc s’ha anat il·luminant. La Resurrecció del Senyor és una llum que il·lumina tot el món, el qual seria molt diferent sense aquesta llum, perquè seria un món sense  esperança.

Acabem de proclamar l’obrar de Déu al llarg de l’Antic Testament i veiem com ha anat realitzant la seua obra en el món, des de la creació fins la salvació definitiva que promet a tota la humanitat. Anava preparant el cor dels homes per rebre l’esclat de llum i de salvació que van succeir aquesta Nit Santa. Però això no és només del passat. Sabem que el dia del nostre baptisme, els cristians vam renàixer en Crist. Que esta vida que Jesús Ressuscitat ens ha concedit arribe a cadascú de nosaltres, com diu Sant Pau: “…perquè, tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare va ser ressuscitat d’entre els morts, també nosaltres emprenguem una nova vida”.  

El dia que ens van batejar, tots vam renovar les nostres promeses fetes pels nostres pares i padrins. Som amics del Senyor i aquesta amistat va començar el dia del nostre baptisme. És una vida nova per als fills de Déu, perquè tots arriben a viure com a fills i amics seus. El baptisme és el do més gran que Déu ens ha regalat en la nostra vida, perquè pel baptisme hem rebut el do de la fe i ens ha fet fills seus. Els pares i padrins de Maia qui serà ara batejada, tenen una gran responsabilitat. Ella, la vostra filla, serà filla de Déu i heu d’ajudar-la a viure com una cristiana autèntica. Avui, la comunitat dels cristians és una família que  creix  i ha de créixer en santedat i gràcia.

Que la renovació de les promeses del baptisme que després farem, ens ajude a créixer en el nostre amor al Senyor i així la vida de Jesús Ressuscitat es farà cada dia més gran en els nostres cors. Que així sigue.

Tot seguit vàrem cantar les lletanies dels sants. Després el Sr. Bisbe beneí l’aigua i va introduir-hi el Ciri Pasqual, i tot pregant digué: “Que davalli, Senyor, pel vostre Fill, fins al fons d’aquesta aigua la força de l’Esperit Sant, perquè… pel baptisme, ressuscitin amb ell a la vida. Per Crist, Senyor nostre. Amén”. Van pujar al presbiteri els pares i padrins de Maia, la xiqueta que havia de ser batejada i va tenir lloc la renovació de les promeses del baptisme. El Sr. Bisbe digué: Maia, jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén. Després es va encendre del Ciri Pasqual, un ciri que el Sr. Bisbe el lliurà als pares. A continuació vam renovar tots les promeses del baptisme, responent a les preguntes del nostre bisbe Enrique: “Renuncieu al pecat? Hi renuncio… Creieu en Déu, Pare Totpoderós creador del cel i de la terra? Hi crec. Creus en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre…? Hi crec. Creus en l’Esperit Sant, la santa Església catòlica…?  Hi crec…” Tot seguit vam cantar: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme”.

A continuació Mn. Josep Ma Membrado va fer les pregàries i després de l’ofertori es va encensar l’altar i la Creu. Durant la comunió vam cantar: “Jo sóc el pa de vida”. Mn. Membrado, qui serveix les parròquies del Sant Crist de la Catedral, Sant Jaume i Sant Blai, prenent llum del Ciri Pasqual, va apropar-se al Sr. Bisbe per tal de beneir els altres dos ciris de les dues parròquies que no van celebrar la Vetlla Pasqual. Abans de la benedicció final, ens desitjà una feliç Pasqua de Resurrecció,  i donà l’enhorabona als pares de Maia: Bona Pasqua i felicitats! Després de la benedicció solemne  ens digué: Amb el goig de la festa de Pasqua, germans aneu-vos-en en pau. Al·leluia, Al·leluia! I tots vam respondre: Donem gràcies a Déu, Al·leluia, Al·leluia!  Com a cant final: “Regina coeli” i abans d’acomiadar-nos, amb l’alegria de la Resurrecció del Senyor, vam cantar: “Germans, avui és un dia gran”. Donem gràcies a Déu per la celebració solemne  de la Vetlla Pasqual. Que el Senyor ens ajude a viure la Pasqua de Resurrecció amb el desig d’estimar-lo més cada dia.

Maria Joana Querol Beltrán

X