Celebració de la Vetlla Pasqual a la Catedral

El dissabte Sant, a les 22 hores, vam celebrar a la Catedral la Vetlla Pasqual. Presidí la celebració el M.I. Josep Ma Membrado, rector de la parròquia Sant Crist de la Catedral,  concelebrant el M.I. Pascual Centelles. La part musical fou a càrrec del M.I. Víctor Cardona a l’orgue i el sr. Joan Redó dirigint els cants.

El retaule de la Mare de Déu de l’Estrella a l’altar major, en començar estava amb les portes tancades, tal i com es va deixar el Diumenge de Rams.

Aplegats fora de la porta de la façana principal, el Celebrant principal beneí el foc: “Oh Déu, santifiqueu aquest foc nou… per tal que puguem arribar amb el cor pur a la festa de la llum eterna”. Després marcà el Ciri Pasqual amb una creu dient: “Crist ahir i avui, principi i fi, alfa i omega. D’ell són els temps i els segles. A ell la glòria i el poder per tota l’eternitat. Amén”. Tot seguit posà cinc granets d’encens al Ciri Pasqual:“Per les seues llagues glorioses ens guarde i ens conserve Crist, el Senyor. Amén”; i a continuació el va encendre: “Que la llum de Crist, ressuscitat gloriosament, dissipi les tenebres del cor i de l’esperit”.

Il·luminats pel Ciri Pasqual i amb les candeles encenses, els fidels vam recórrer en processó la nau central de la catedral, mentre el celebrant que presidia cantava dues vegades: “Llum de Crist” i l’assemblea respongué: “Donem gràcies a Déu”.

En arribar els celebrants al presbiteri, s’il·luminà la catedral i es tornà a cantar: “Llum de Crist”. “Donem gràcies a Déu”. Tot seguit el director de cants proclamà el Pregó Pasqual, anunci de la Pasqua i  síntesi de la història de la salvació.

En la litúrgia de la Paraula, primer es proclamaren quatre lectures de l’A.T.  Tot seguit es van encendre els ciris de l’altar a partir del ciri pasqual i, cantant “Glòria a Déu a dalt del cel”,   començà el volteig de campanes i s’obrí del tot el retaule de la Mare de Déu de l’Estrella.

Després es proclamà la lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma i es cantà: “Al·leluia. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura eternament el seu amor”.

Després Mn. Pascual proclamà l’Evangeli “Passat el dissabte, Maria Magdalena i l’altra Maria anaren a veure el sepulcre. Un àngel del Senyor digué a les dones: No tingueu por. Sé que busqueu Jesús, el crucificat. No hi és aquí. Ha ressuscitat…”

En l’homilia mn. Membrado digué. “Germans i germanes: JESÚS HA RESSUSCITAT!! Aquesta és la nostra esperança. Unes dones valentes van al sepulcre, però no el troben perquè  havia ressuscitat. Aquesta és la realitat que dóna sentit a la nostra vida. Ara celebrem la Vetlla Pasqual on trobem la nostra esperança. Ara renovarem les promeses del baptisme recordant  totes les persones que ens han ajudat i ajuden per donar gràcies a Déu”

Després de cantar les Lletanies dels Sants, es beneí l’aigua invocant la gràcia de Déu amb el cant: “Senyor, tingueu pietat”. I s’introduí el Ciri Pasqual dins l’aigua “Que davalli Senyor, pel vostre Fill, fins al fons d’aquesta aigua la força de l’Esperit Sant, perquè tots els qui hauran estat morts i sepultats amb Crist, pel baptisme ressuscitin a la vida amb ell”.

Tots els participants a la celebració vam encendre les candeles per renovar les promeses baptismals cantant: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”.

A l’Ofertori van portar les ofrenes: pa, vi, aigua i la col·lecta. i després els fidels.

A la Comunió vam cantar: “I jo el ressuscitaré el darrer dia”.

La solemne benedicció final i el cant del “Regina coeli” van precedir el cant joiós del “Avui és un dia gran”  amb què acomiadàvem la Vetlla Pasqua a la Catedral.

Maria Joana Querol Beltrán

 

 

 

 

X